Sponsoring

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet van kracht. Daarin staat dat een woningcorporatie niet meer mag sponsoren. De woningwet is sinds 1 januari 2022 aangepast, waarin staat dat we wel mogen bijdragen aan leefbaarheid, door bijvoorbeeld bij te dragen aan activiteiten gericht op ontmoeting, zoals een wijk- of buurtfeest. 

Lees ook: Wijziging Woningwet in vogelvlucht