Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van .

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Dit moet blijken uit documenten. Voldoet u aan deze voorwaarden? Dien u verzoek in per email of brief. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U kunt wel toestemming voor inwoning krijgen.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kunt u een verzoek indienen om de huurovereenkomst aan te passen. Wij stellen een formulier op die door u beiden ondertekend dient te worden.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam. Er is 1 uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden: Het kind is 35 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Dit kunt u aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Geldt deze uitzondering voor u? Dan kunt u het verzoek per brief of email bij ons indienen.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Dit moet blijken uit documenten. Voldoet u aan deze voorwaarden? Dien u verzoek in per email of brief. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U kunt wel toestemming voor inwoning krijgen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.