Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het Energielabel?

Alle nieuwbouwwoningen opgeleverd na 1-1-2015 krijgen een Energie-Index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij vanaf 1-7-2015 isolatie-verbeteringen aanbrachten, krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets. Die behouden hun energielabel met een letter.

Wat is er veranderd aan het Energielabel?

Vanaf 1-1-2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 3,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Eerder werd dat uitgedrukt in de letters A t/m G. Dat heette energielabel. G is het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de Energie-Index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Nee, de nieuwe Energie-Index heeft geen invloed op de huur die u betaalt.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2023 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,35 (voorheen label B) te brengen.

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud Energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

U vindt al deze informatie op de website .