In de wijk Opwierde I vervangen we ongeveer 385 huurwoningen door nieuwbouw. Dat doen we door afspraken die zijn gemaakt in het aardbevingsdossier, Batch 1588. We verwachten te kunnen starten met nieuwbouw op een aantal andere locaties in Appingedam, zodat veel bewoners de mogelijkheid krijgen om 1 keer te verhuizen. Samen met de gemeente en woningstichting Groninger Huis wordt voor de wijk een stedenbouwkundig plan gemaakt. Er komen gezinswoningen en woningen geschikt voor kleine huishoudens en senioren, maar ook bouwen we appartementen. De betreffende bewoners zijn op de hoogte gebracht en kunnen meedenken in de planvorming. De nieuwe woningen worden aardbevingveilig, gasloos en zeer energiezuinig. Voor de wijk Opwierde 1 hebben we een speciale website waar alle nuttige informatie op wordt gedeeld: www.opwierde1.nl.

 

DETAILS  
Status In voorbereiding
Aantal 385 grondgebonden woningen/appartementen
Type levensloopbestendige woningen / gezinswoningen / appartementen
Straat Gr. Edzardstraat, Rengersstraat, K. ter Laanstraat, Patrimoniumstraat, A. Eppensstraat, Mr. A.T. Voslaan, Mr. Borgesiusstraat, G.v. Saksenlaan (galerijflat en portiekflats)
Wijk Opwierde I
Planvorming 2020
Uitvoering 2020 - 2025