Sponsorbeleid

SPONSORING

In de nieuwe Woningwet, die 1 juli 2015 is ingegaan, is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.

LEEFBAARHEID

Vanuit leefbaarheid mogen wij op zeer beperkte schaal initiatieven ondersteunen die voor en door huurders in de wijk worden georganiseerd. Voorbeelden van initiatieven die wij mogen ondersteunen zijn:

  • woonmaatschappelijk werk, o.a. het leveren van een bijdragen aan uitvoering van achter-de-voordeur-programma's (denk bijvoorbeeld aan een huismeester)
  • aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe omgeving van onze woningen
  • bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen.

We mogen dus geen bijdragen meer leveren aan sportverenigingen, leefbaarheidsfondsen, organisaties die festivals organiseren, zelfs niet aan een buurtbarbecue.

Wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u het formulier downloaden.