Sociaal plan

Sociaal plan

Als gevolg van de aardbevingen in Groningen sloopt Woongroep Marenland de aankomende jaren veel van haar woningen en bouwt daar nieuwe voor terug. Dat doen we in goed overleg met onze huurders en de huurdersvereniging. Zij worden betrokken bij de planontwikkeling. We richten ons in de plannen op betaalbare, goede, energiezuinige en comfortabele woningen voor onze huurders.

Woongroep Marenland biedt huurders die te maken krijgen met sloop en nieuwbouw als gevolg van de versterkingsopgave (het veilig maken van woningen) een sociaal plan en uitgebreid aanvullend pakket. Dit doen we om huurders te ondersteunen bij de verhuizing en herinrichting. Daarnaast zorgen we voor maatwerk, bijvoorbeeld waar het gaat om zelf aangebrachte voorzieningen of extra hulp voor bewoners die dat nodig hebben.

Lees hier meer over ons sociaal plan.