Sociaal plan

Woongroep Marenland realiseert op dit moment een omvangrijke  herstructureringsopgave. Dit brengt naast nieuwbouw ook een omvangrijk sloopprogramma met zich mee. Het slopen van woningen vraagt voor de huidige huurders een goed sociaal plan. In het sociaal plan worden afspraken gemaakt over herhuisvesting, toewijzing van de nieuwbouw, de vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten en de bevordering van de leefbaarheid. U kunt hier ons standaard sociaal plan lezen. Voor elk sloopproject wordt een specifiek plan vastgesteld, dat rekening houdt met de bijzonderheden die op het plan van toepassing zijn.