Privacy

Woongroep Marenland is zich ervan bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van (vertrokken) huurders, overige bewoners en woningzoekenden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Woongroep Marenland houdt zich in alle gevallen aan de regels zoals die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Woongroep Marenland.

Binnen Woongroep Marenland is een privacyreglement van toepassing. Klik hier voor het reglement.