Integriteit

Woongroep Marenland wil een betrouwbare partner zijn en wil op een zorgvuldige wijze omgaan met haar klanten, de zakelijke relaties, haar medewerkers en overige belanghebbenden. Dit vereist een transparante en integere organisatie. In de notitie Integriteit wordt aan de hand van een aantal items uiteen gezet hoe wij met integriteit in de dagelijkse praktijk willen omgaan, waarbij het uitgangspunt zal zijn: “bij twijfel niet inhalen”.