Huisregels voor bezoekers

HUISREGELS BEZOEKLOCATIES WOONGROEP MARENLAND

Wij verwachten van u dat u zich respectvol gedraagt, zowel naar onze medewerkers, als naar overige bezoekers en daarbij de algemeen maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen in acht neemt.

Eenzelfde respectvolle behandeling mag u ook van onze medewerkers verwachten. Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers, dan wijzen zij u op de klachtenprocedure die wij hanteren. Een formulier hiervoor kunt u afhalen aan de balie of schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanvragen.

VOORBEELDEN VAN GEDRAG DAT WIJ ZIEN ALS NIET-RESPECTVOL EN DUS ONGEWENST:

 • schelden of met geweld dreigen om zo te proberen een gewenst resultaat te bereiken;
 • beledigende opmerkingen over uiterlijk, kleding, huidskleur, seksuele geaardheid of sekse;
 • met grote stemverheffing spreken;
 • handtastelijk worden;
 • het gebruik van geweld;
 • het plegen van vernielingen, gooien en smijten met spullen.

VERDER IS HET NIET TOEGESTAAN OM:

 • zonder toestemming vanuit de publieksruimte het personeelsgedeelte te betreden;
 • in de publieksruimte te roken, alcohol of drugs te gebruiken;
 • (steek)wapens mee te nemen;
 • huisdieren mee te nemen;
 • andere bezoekers lastig te vallen;
 • op andere wijze overlast te veroorzaken.