Woongroep Marenland start met de ontwikkeling sloop en nieuwbouw in Middelstum

Woongroep Marenland gaat starten met de ontwikkeling van de sloop en nieuwbouw aan de Korenlaan en Vlaslaan in Middelstum. Het gaat in totaal om 36 woningen: 22 aan de Vlaslaan en 14 aan de Korenlaan.  

Plegt Vos is geselecteerd als ontwikkelende partij. In dat team zit onder andere KAW architecten, die een stedenbouwkundige opzet gaat maken en het ontwerp van de woningen verzorgt.

Het heeft een lange aanloop gehad om op dit punt te komen. Woongroep Marenland is blij nu van start te kunnen. Bewoners worden uitgenodigd voor een bewonersbijenkomst. Tijdens die bijeenkomst wordt men geïnformeerd over welke stappen de komende tijd genomen worden.