Woongroep Marenland onderzoekt herverdeling woningen met vijf woningcorporaties

Woongroep Marenland maakte begin oktober 2022 bekend de mogelijkheden te onderzoeken om hun woningen over te laten nemen door andere woningcorporaties in Groningen. Na onderzoek door interim-bestuurder Margriet Drijver bleek namelijk dat Woongroep Marenland de versterkingsopgave en andere taken niet meer zelfstandig kan voortzetten. De risico’s en de opgave zijn te groot voor een kleine corporatie als Woongroep Marenland. Na een eerste verkenning de afgelopen maanden komen vijf corporaties in aanmerking om de opgave samen over te nemen. Het gaat om Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, SUW en de Delthe. SUW fuseert vanaf 1 januari met De Delthe en gaat dan verder onder de naam Goud Wonen. De komende maanden werken zij samen verder aan een verdere verdeling van de woningen. De corporaties hebben afgesproken dat alle medewerkers van Woongroep Marenland een ‘werk naar werk’-garantie hebben.

 De betrokken woningcorporaties, die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband Kr8, maakten de afgelopen weken afspraken met elkaar over uitgangspunten voor herverdeling. Naast inzet op ‘werk naar werk’ voor de medewerkers van Woongroep Marenland, is het gebiedsgericht werken een belangrijk uitgangspunt. Gebiedsgericht werken komt de versterkingsopgave en alle andere bijbehorende werkzaamheden ten goede en is daarmee ook het beste voor de huurders. Daarom richt de herverdeling zich nu op overname van de woningen in Delfzijl, Appingedam en omliggende dorpen door Acantus en Groninger Huis. De overname van de woningen in de gemeente Het Hogeland en de voormalige gemeente Loppersum richt zich op Wierden en Borgen, SUW en De Delthe. Woonzorg Nederland heeft aangeboden haar expertise op het gebied van zorgvastgoed in te zetten. De precieze verdeling is een volgende stap om samen uit werken.

Samen verantwoordelijk voor sociale woningbouw
Margriet Drijver is blij dat de vijf corporaties Woongroep Marenland helpen. Drijver: ‘Onze collega’s hebben aangegeven dat overname voor hen haalbaar is en dat ze gezamenlijk hun schouders eronder willen zetten. Het geeft ons vertrouwen dat alle corporaties zich samen verantwoordelijk voelen voor de grote versterkingsopgave die wij hebben. De komende maanden bekijken we samen de opgave per straat en complex, zodat we stap voor stap bij een goede herverdeling komen en huurders ook weten bij welke corporatie ze gaan huren.’

Gevolgen huurders
Na de herverdeling houdt Woongroep Marenland op te bestaan. De huurders van Woongroep Marenland krijgen dan een contract bij één van de andere corporaties. Zodra de herverdeling per woning duidelijk is, worden alle huurders van Woongroep Marenland hierover persoonlijk geïnformeerd. De verwachting is dat begin juli 2023 duidelijk is wat de definitieve verdeling is. Het doel is om in de tweede helft van 2023 de verdeling af te ronden. De huurdersverenigingen van de betrokken corporaties worden hierbij nauw betrokken.

Gevolgen medewerkers
Ook de ondernemingsraden van de betrokken corporaties worden zorgvuldig betrokken, zodat ook de belangen van de medewerkers goed behartigd zijn. De betrokken corporaties hebben al met elkaar afgesproken dat alle medewerkers zeker zijn van een baan bij een van de andere corporaties.

Hier leest u de antwoorden op veel gestelde vragen van huurders over de herverdeling van Woongroep Marenland. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact op via 0596 519 151.

Veel gevraagd over Herverdeling Woongroep Marenland

Wat is een herverdeling?

Algemeen

Bij een herverdeling neemt een andere corporatie uw woning over. U gaat dan huren bij een andere corporatie en krijgt dan een huurcontract van een andere corporatie. Voor huurders in Appingedam, Delfzijl en omliggende dorpen geldt dat zij bij Acantus of Groninger Huis gaan huren. Voor huurders in de gemeente Het Hogeland en de voormalig gemeente Loppersum betekent het dat zij gaan huren bij Wierden en Borgen of SUW (vanaf 1 januari fuseert SUW met De Delthe onder de naam Goud Wonen).

Waarom is een herverdeling nodig?

Algemeen

Woongroep Marenland is een kleine woningcorporatie en heeft door de aardbevingen al veel woningen opnieuw gebouwd en versterkt. De komende jaren moeten er nog veel woningen aangepakt worden. Dat is veel werk. Wij komen tot de conclusie dat het teveel werk is om alleen te doen. Wij hebben hulp nodig van andere woningcorporaties. Alleen op die manier kunnen we alle huurders geven wat ze verdienen: zo snel mogelijk een veilige en fijne woning.

Welke corporatie neemt mijn woning over?

Algemeen

Dat is nog niet bekend. Er zijn nu vijf corporaties die aangeven dat ze woningen van Woongroep Marenland willen overnemen. Voor huurders in Appingedam, Delfzijl en omliggende dorpen geldt dat zij bij Acantus of Groninger Huis gaan huren. Voor huurders in de gemeente Het Hogeland en de voormalig gemeente Loppersum betekent het dat zij gaan huren bij Wierden en Borgen of SUW (vanaf 1 januari fuseert SUW met De Delthe onder de naam Goud Wonen). De precieze verdeling is een volgende stap.

Kan ik ook kiezen naar welke corporatie mijn woning gaat?

Algemeen

Nee, u heeft daarin geen vrije keuze.

Wat betekent het voor de dienstverlening van Marenland?

Algemeen

We weten nog niet wanneer de herverdeling plaatsvindt. Tot die tijd blijft de dienstverlening zoals u van ons gewend bent. U kunt dus bijvoorbeeld reparatieverzoeken indienen, een woning huren en uw huur opzeggen. Op precies dezelfde manier zoals dat eerder ook ging.

Wat gebeurt er met het kantoor?

Algemeen

Als Woongroep Marenland stopt, dan stopt ook de organisatie. Dat betekent dat ook het kantoor sluit en u bij het kantoor van een andere corporatie terecht kunt.

Wanneer weet ik naar welke corporatie mijn huis overgaat?

Algemeen

We verwachten dat we op uiterlijk 1 juli 2023 meer weten over de verdeling van de woningen en dus ook uw woning. U wordt hier dan persoonlijk over geïnformeerd. 

Wat ik moet zelf doen?

Algemeen

U hoeft niks te doen. In 2023 gaan we met de vijf andere corporaties uitzoeken welke corporatie uw woning overneemt en wanneer.

Hoe houden jullie mij op de hoogte?

Algemeen

Op dit moment kunnen we u nog niet precies vertellen wat de herverdeling voor uw woning betekent. Wanneer het duidelijk is naar welke corporatie uw woning gaat, dan informeren wij u hier persoonlijk over. 

Wat doen jullie met lopende/geplande projecten?

Algemeen

Alle lopende en geplande projecten gaan door. De corporatie die de woningen overneemt, neemt ook de projecten van Woongroep Marenland over.

Met wie heb ik straks contact?

Algemeen

Op dit moment kunt u terecht bij Woongroep Marenland met al uw vragen. Wanneer uw woning overgaat naar een andere corporatie, krijgt u een ander contactpersoon.

Welke gevolgen heeft de verandering voor mijn huurcontract?

Algemeen

Wanneer uw woning overgaat naar een andere corporatie krijgt u een huurcontract bij een andere corporatie. Op dit moment weten we nog niet welke corporatie uw woning overneemt en wanneer dat dit gaat gebeuren.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Algemeen

We delen geen persoonlijke gegevens van u met andere corporaties zonder uw toestemming. Als het nodig is om persoonlijke gegevens te delen, dan vragen we u altijd eerst om toestemming.

Waar kan ik terecht met vragen?

Algemeen

Heeft u meer vragen en zijn deze nog niet beantwoord? Neem contact op met de Frontoffice via ons algemene telefoonnummer 0596 519 151. Onze collega's proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.