Woongroep Marenland en stichting Present tekenen samenwerkingsovereenkomst

Stichting Present en Woongroep Marenlad hebben op 28 april 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  Met deze samenwerkingsovereenkomst komen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden in contact.

Soms heeft iemand, naast persoonlijke hulp, ook hulp nodig bij praktische zaken die te maken hebben met het leefbaar houden van zijn of haar leefomgeving. Dat is voor een corporatie lastig uit te voeren. Met deze samenwerkingsovereenkomst kan de corporatie een beroep doen op Stichting Present. Een vrijwilliger van de organisatie kan dan helpen met praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het opruimen van een woning of een tuin op orde maken. Dit verbetert niet alleen de leefomgeving van degene die hulp nodig heeft, maar ook zijn of haar directe woonomgeving heeft hier in veel gevallen ook profijt van.

Stichting Present is een organisatie die vrijwilligers verbindt met mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen.