Woongroep Marenland bouwt samen met bewoners aan nieuwe toekomst voor ‘t Zandt

Woongroep Marenland werkt samen met bewoners en aannemer Plegt-Vos bezig aan een plan voor het versterken door sloop en nieuwbouw voor ’t Zandt. Het gaat om een forse opgave met veel impact voor het ’t Zandt. Woongroep Marenland heeft daarom de bewoners betrokken bij de ontwikkeling. Alle bewoners zijn bijvoorbeeld gevraagd naar hun woonwensen zodat een plan gemaakt kan worden dat perspectief en kansen biedt.

Afgelopen week zijn de plannen met de bewoners besproken en gisteren zijn de plannen ook gepresenteerd aan de klankbordgroep in ’t Zandt. Het plan voorziet er in om 42 aardbevingsbestendige woningen terug te bouwen. Het gaat dan om 22 levensloopbestendige woningen en 10 gezinswoningen. Het concept plan is positief ontvangen door onze huurders. Veel huurders waren enthousiast over de woningen en de locaties waar we terug gaan bouwen. Bewoners vonden het bijvoorbeeld positief dat ze straks zelf kunnen kiezen of de woonkamer aan de straat kan of aan de tuin komt.

Tijdens de bijeenkomst zijn de plannen besproken en een paar waardevolle ideeën aangedragen. Deze input zal worden gebruikt bij het definitief en beter maken van het plan. Zo wordt een breed gedragen en tot stand gebracht in samenwerking met onze huurders. “Wij vinden het van groot belang dat de huurders kunnen mee denken en beslissen over hun nieuwe woningen. Samen bouwen we op deze manier aan een mooie en nieuwe toekomst van ’t Zandt”, aldus van der Staay, programmamanager bij Woongroep Marenland. “Het was mooi dat we op een open manier het gesprek aan konden gaan. Er zijn bijvoorbeeld suggesties gedaan om op een bepaalde locaties geen gezinswoningen maar meer levensloopwoningen te gaan bouwen. Ook waren er zorgen of we wel voldoende grote gezinswoningen bouwen. We gaan dit goed bekijken en verwerken in het definitieve plan.

Ook aannemer Plegt-Vos was enthousiast hoe de plannen zijn ontvangen. Froukje Homans, bewonersbegeleider van Plegt-Vos: "Het was een lastige puzzel om te kijken of we een goed plan konden maken. Het is mooi dat dat is gelukt. Inzet is het plan in 2020 af te ronden en begin 2021 te straten met de sloop en nieuwbouw."

Er wordt al flink gebouwd in ’t Zandt. Op 10 september vieren we dat het hoogste punt bereikt is aan de woningen in de Hoofdstraat en de Hink Oostingstraat. Die woningen worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma en vallen niet onder de 42 woningen waar we het in dit bericht over hebben.