Vertraging nieuwbouw in Middelstum

Woongroep Marenland vindt het belangrijk dat u veilig woont. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. We werken aan verschillende projecten waarin we woningen versterken en nieuwe duurzame en veilige woningen bouwen.

Ook in Middelstum werken we in overleg met bewoners aan een project van sloop en nieuwbouw.  Aan de Groensingel en Coendersweg maken de 16 huidige gezinswoningen plaats voor 11 nieuwe levensloopbestendige en 2 gezinswoningen. Ook bouwen we 8 woningen aan de Ticheldobbe waar huurders van Groensingel en Coendersweg gaan wonen.

Alle bewoners die te maken krijgen met sloop en nieuwbouw hebben recht op een verhuiskostenvergoeding. Dit is een wettelijk vastgesteld bedrag van 6095 euro. Om bewoners  te ontzorgen, heeft Woongroep Marenland bewoners een aantal aanvullende pakketten en voorzieningen aangeboden. Ook bepalen we met iedere bewoner afzonderlijk wat er verder nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij de verhuizing.

In Middelstum gaat een aantal bewoners niet akkoord met dit aanbod.  Dat betreuren wij, want wij zijn van mening dat wij een goed en redelijk voorstel hebben gedaan. De vertraging is vooral voor de bewoners die wel akkoord zijn met ons voorstel en al bezig zijn met verhuizen of zelfs al verhuisd zijn heel erg vervelend.

We komen er samen uit!
We snappen heel goed dat het afbreken van een huis waar mensen vaak al jarenlang wonen, een verhuizing (en soms zelfs twee), grote impact heeft. Daarom zetten we ons er voor in het goed te regelen. Voor iedereen. En omdat niemand gelijk is, nodigen we de mensen die te maken krijgen met de versterkingsoperatie uit: ga met ons in gesprek over wat ú nodig heeft. We komen daar samen uit!

Vervolg
Er zijn in Middelstum twee opties waar we ons nu op gaan beraden, te weten:

  1. Het project gaat alsnog door. Wel is er sprake van een forse vertraging
    Of
  2. Het project stopt voor dat deel waar Woongroep Marenland geen overeenstemming over heeft bereikt. De sloop van 5 woningen gaat dan door in combinatie met de realisatie van 8 woningen aan de Ticheldobbe.

Zodra we een besluit hebben genomen, nemen we contact op met de bewoners.