Versterking team Vastgoed

We staan bij Woongroep Marenland voor een grote versterkingsopgave. Door de aardbevingsproblematiek slopen, bouwen en versterken we veel van onze huizen. En dat blijven we de komende jaren ook nog doen. We zijn daarom ook blij dat we 2 nieuwe projectleiders mogen verwelkomen bij ons team Vastgoed.  We stellen ze graag aan je voor.

De eerste is Jason Warris. Hij werkt op dit moment nog bij de BAM Bouw en Techniek als werkvoorbereider en werkt daar met  veel bestekken, inkoop en leveranciers. Daarvoor werkte hij bij KUUB, waar hij zich bezig hield met particulier, collectief opdrachtgeverschap. ‘Daar ligt ook meer mijn interesse. In contacten met bewoners en goede begeleiding tijdens de ontwikkeling’, aldus Jason. We zijn heel blij met de komst van Jason en willen hem nu al warm welkom heten.

Onze tweede nieuwe collega stellen we graag aan je voor in januari.