Vergoedingen voor huurders bij versterking nader uitgewerkt

Op 1 oktober 2020 hebben de Kr8 corporaties, de Nationaal Coördinator Groningen, minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties  een akkoord  gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Lees dat bericht hier. Een bepaalde groep huurders kan een beroep kan doen op een eenmalige tegemoetkoming achteraf. Deze vergoedingen komen bovenop het sociaal plan van de woningcorporaties. NCG en de corporaties hebben de maand oktober gebruikt om de afspraken uit te werken. In dit bericht zetten we de vergoedingen die beschikbaar zijn op een rij.

**
Vergoedingen voor huurders bij versterking
Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen:  

 • De huurder betaalt voor de wisselwoning dezelfde huurprijs als voor de oude woning.
  Huurlastenneutraliteit wordt gewaarborgd bij betrekking van een wisselwoning.
 • Vergoeding voor nutsvoorzieningen en internet:
  Een huurder in een wisselwoning betaalt geen kosten voor de nutsvoorzieningen. Een huurder in een wisselwoning heeft recht op een tegemoetkoming van €35,- per maand voor de kosten van internet.
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) in en rond de woning van de huurder:
  Een huurder ontvangt voor de ZAV dezelfde vergoeding die een particuliere eigenaar ook zou ontvangen, mits deze ZAV niet een standaard onderdeel is van de versterkte of nieuwe huurwoning van de corporatie.
  Als dit uit de opname blijkt, kan een huurder een aanvulling ontvangen op de standaard inrichtingsvergoeding voor raambekleding, vloerbekleding, sausen en behangen van muren en plafonds. Dit wordt vooraf door de corporatie gecommuniceerd.

 • Zelf vervangende tijdelijke huisvesting regelen:
  De huurder krijgt een vergoeding van €1400 per maand als hij zelf tijdelijke vervangende huisvesting regelt. Uit dit bedrag moeten alle kosten voor de tijdelijke huisvesting betaald worden, en alle kosten die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld kosten voor de opslag van inboedel, nutsvoorzieningen, internet, extra reiskosten etc.

  Kiest een huurder voor deze zelf-regelenoptie? Dan maakt hij geen aanspraak op een wisselwoning die aangeboden wordt door de woningcorporatie of NCG. Huurders dienen zelf na te gaan wat de financiële en fiscale gevolgen zijn voor hun eigen situatie.

  De huurder kan deze vergoeding niet zelf aanvragen, dat doet de corporatie. De corporatie betaalt de vergoeding uit aan de huurder.
 • Verhuiskosten
  De verhuiskosten van de oude woning naar de wisselwoning en van de wisselwoning naar de nieuwe woning worden gedekt. Ook bij een verhuizing van een oude woning naar een nieuwe woning worden de verhuiskosten gedekt. Indien opslag van de inboedel nodig is omdat de wisselwoning gemeubileerd is worden ook deze kosten gedekt.

Een huurder die al definitief is vertrokken en niet terugkeert naar de oude woning, heeft ook recht op compensatie.

Vragen?
Huurders kunnen met vragen terecht bij de woonconsulent die hen begeleidt.

**

Eenmalige vergoeding achteraf
Huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie zaten en huurders die voor 1 november 2020 een tijdelijke woning betrokken en daar nu nog wonen en zelf betaalden voor de nutsvoorzieningen (gas, water, licht en internet), kunnen vanaf 1 november 2020 gebruik maken van de regeling ‘tegemoetkoming huurders’. Via een aanvraagformulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen kunnen huurders een  eenmalige vergoeding aanvragen.

Wat houdt de vergoeding in?
Deze huurders ontvangen een basisvergoeding van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn zoals zelf aangebrachte voorzieningen. Daarnaast krijgen huurders een vergoeding van € 45,- per week voor nutsvoorzieningen en internet, voor de periode dat een huurder in een tijdelijke woning van de woningcorporatie heeft gewoond. Het gaat om een tegemoetkoming, dit betekent dat niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Wat is de aanleiding voor deze eenmalige vergoeding achteraf?
Huurders moesten hun woning verlaten in verband met de versterkingsopgave. Zij maakten gebruik van de tijdelijke woning die door de hun woningcorporatie beschikbaar was gesteld. De huurders betaalden zelf de kosten voor nutsvoorzieningen en internet. Woningeigenaren betaalden deze kosten niet. Deze verschillen zijn niet uit te leggen. Huurders kunnen daarom een eenmalige vergoeding aanvragen voor deze kosten. De vergoeding is een tegemoetkoming, dit betekent dat niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Vragen?
Meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier is te vinden op de website van Nationaal Coördinator Groningen.

Huurders die willen weten of ze in aanmerking komen voor een eenmalige vergoeding, kunnen contact opnemen met Nationaal Coördinator Groningen:

Email: tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Telefoon:  088 - 041 44 77 (op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).

**
Overgangsregeling
Bij wijze van overgang kan een bepaalde groep huurders van Woongroep Marenland ook een beroep doen op de eenmalige vergoeding achteraf dan wel de vergoedingen voor huurders bij versterking. Deze huurders zijn inmiddels (voor 1 november 2020) benaderd door Woongroep Marenland.