Verdeling woningbezit Woongroep Marenland uitgewerkt

In het eerste halfjaar van 2023 heeft Woongroep Marenland, samen met vier Groningse woningcorporaties, de verdeling van haar woningbezit verder uitgewerkt. De reden voor deze stap is dat Woongroep Marenland in 2022 concludeerde dat de opgave in aardbevingsgebied te groot is voor de eigen organisatie. Voor de continuïteit is het beter om die opgave te verdelen over meerdere corporaties. De vier corporaties die het woningbezit willen overnemen zijn Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen. Eind juni is een uitgewerkt plan voorgelegd aan huurdersorganisaties, gemeenten en ondernemingsraden.

Goede afstemming

Margriet Drijver, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland vertelt dat de vier corporaties eind 2022 al de intentie uitspraken om de verdeling van het woningbezit samen op te pakken. ‘Dat was een steun in de rug. In de eerste helft van dit jaar hebben we met elkaar zaken verder uitgewerkt. Het voordeel was dat woningcorporaties in dit gebied al jaren nauw samenwerken. Mensen kennen elkaar goed, stemmen zaken al met elkaar af. Dat heeft ons geholpen bij het werk.’

Een hele klus

Het overdragen van sociale huurwoningen en ander bezit van een woningcorporatie, is vrij uniek in Nederland, vertelt Margriet Drijver: ‘Het is een hele klus, en voor alle partijen nieuw. Voor direct betrokkenen binnen Woongroep Marenland ook emotioneel om te doen. Je sluit niet zomaar een organisatie af, met een historie van meer dan 100 jaar. Medewerkers zijn bovendien sterk verbonden met het werkgebied, met hun werk en velen kennen huurders al jarenlang. Dat ze zich blijven inzetten, voor huurders en projecten, verdient een groot compliment.’

Formele stappen

Margriet Drijver vertelt dat de uitwerking van de verdeling klaar is, maar dat er nog een aantal stappen gezet moeten worden voordat het definitief rond is. ‘De  huurdersorganisaties, gemeenten en ondernemingsraden gaan onze uitwerking als eerste beoordelen. Ze geven advies, hun zienswijze en huurdersorganisaties moeten aangeven of ze ermee instemmen. Vervolgens moeten externe toezichthouders, zoals de Autoriteit woningcorporaties, ons plan goedkeuren. De laatste stap is dat Woongroep Marenland juridisch wordt gesplitst.’

Volgende stap in 2e halfjaar 2023

‘Als alles verloopt volgens plan, dan kunnen we huurders van Woongroep Marenland in de tweede helft van 2023 doorgeven wie de nieuwe verhuurder wordt’, vertelt Margriet Drijver. We doen dat niet eerder, omdat procedures nog lopen. ‘Huurders krijgen hierover persoonlijk bericht. Duidelijk is al wel dat Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen alle afspraken overnemen die wij met huurders hebben. Dat geldt voor de huurprijs, maar bijvoorbeeld ook voor projecten die uitgevoerd worden en projecten die wij zelf in 2023 nog hebben voorbereid. Voor huurders verandert er door de overdracht dus niets. Behalve dat zij straks een ander contactpersoon krijgen.’

Hier leest u de antwoorden op veel gestelde vragen van huurders over de herverdeling van Woongroep Marenland. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact op via 0596 519 151.

Veel gevraagd over Herverdeling Woongroep Marenland

Waarom moeten woningen van Woongroep Marenland naar andere woningcorporaties?

Algemeen

Woongroep Marenland is een kleine woningcorporatie en heeft door de aardbevingen al veel woningen opnieuw gebouwd en versterkt. De komende jaren moeten er nog veel woningen aangepakt worden. Dat is veel werk. Wij komen tot de conclusie dat het teveel werk is om alleen te doen. Wij hebben hulp nodig van andere woningcorporaties. Alleen op die manier kunnen we alle huurders geven wat ze verdienen: zo snel mogelijk een veilige en fijne woning.

Welke corporaties nemen woningen van Woongroep Marenland over?

Algemeen

Dat zijn vier woningcorporaties die in onze regio al sociale huurwoningen verhuren. In Appingedam nemen Acantus of Groninger Huis woningen over. In de dorpen in de gemeente Eemsdelta gaan woningen naar Acantus of Wierden en Borgen. In de gemeente Het Hogeland gaan woningen naar Wierden en Borgen of Goud Wonen.

Kan ik ook kiezen naar welke corporatie mijn woning gaat?

Algemeen

Nee, u heeft als huurder daarin geen vrije keuze.

Wat betekent de herverdeling voor de dienstverlening van Woongroep Marenland?

Algemeen

Totdat de herverdeling definitief is, blijft de dienstverlening van Woongroep Marenland zoals die nu is. U kunt reparatieverzoeken indienen, een woning huren en uw huur opzeggen. Op precies dezelfde manier zoals dat nu ook gaat.

Wat gebeurt er straks met het kantoor van Marenland?

Algemeen

Als Woongroep Marenland stopt, dan stopt ook de organisatie. Dat betekent dat het kantoor in Appingedam sluit. U kunt straks bij het kantoor van uw nieuwe verhuurder terecht.

Wanneer is bekend ik naar welke corporatie mijn huis overgaat?

Algemeen

We verwachten dat we u eind 2023 definitief kunnen vertellen wie uw nieuwe verhuurder wordt. Dat doen we niet eerder, omdat ons herverdelingsplan nog beoordeeld wordt door de huurdersorganisaties, gemeenten en de ondernemingsraden. We hebben deze partijen gevraagd om in augustus op ons plan te reageren. Daarna moeten we goedkeuring vragen bij onze toezichthouders, zoals de Autoriteit woningcorporaties.

Hoe houdt Marenland mij op de hoogte?

Algemeen

Wanneer definitief duidelijk is naar welke corporatie uw woning gaat, dan krijgt u hierover persoonlijk bericht.  U krijgt dan ook informatie van uw nieuwe verhuurder.

Wat gebeurt er met projecten van Marenland?

Algemeen

Projecten gaan door. De corporatie die de woningen overneemt, neemt projecten van Woongroep Marenland over.