Toekomstige bewoners fase 2 Opwierde Zuid bekijken nieuwe woningen

De toekomstige bewoners van fase 2 in Opwierde Zuid in Appingedam namen zaterdag 5 juni een kijkje op de bouwplaats waar hun nieuwe woning gebouwd wordt.

Woongroep Marenland, Nationaal Coordinator Groningen en Bouwgroep Dijkstra Draisma nodigden de bewoners uit voor een rondleiding op de bouwplaats. Er is goed gereageerd op de uitnodiging en de geïnteresseerden werden enthousiast ontvangen door medewerkers op de bouw. De dag was zo ingedeeld dat iedereen in kleine groepen op een veilige manier de bouw konden betreden.

Op de bouw kregen de toekomstige bewoners uitleg over het bouwproces, stap voor stap zagen zij wat en hoe er gebouwd wordt. Jolanda Wijnsma, bewonersconsulente bij Dijkstra Draisma vertelt: “In vier blokken laten we vier fases van de bouw zien. We starten bij het uitgraven en de fundering, dan lopen ze door naar het aanbrengen van de verdiepingsvloeren en daarna komen ze uit bij het plaatsen van de tweede verdiepingsvloer of de kap. Als toetje mogen ze vier complete woningen bekijken, we hebben zowel gezinswoningen als levensloopbestendige woningen opengesteld.” Met deze rondleiding kregen de genodigden een goed beeld van hun nieuwe woning. Uiteraard was er gelegenheid om vragen te stellen en hier werd ook volop gebruik van gemaakt.

Nieuwe inrichting van de wijk
In de wijk Opwierde Zuid in Appingedam vervangt Woongroep Marenland 164 oude huurwoningen  door 115 duurzame nieuwbouwwoningen en worden er in opdracht van de NCG 69 koopwoningen vervangen door nieuwbouw. Er komen hoofdzakelijk gezinswoningen, ongeveer een derde van de woningen wordt levensloopbestendig en geschikt voor kleinere huishoudens en senioren. De woningen zijn aardbevingsbestendig, gasloos en zeer energiezuinig.

Daarnaast wordt de wijk helemaal opnieuw ingericht. Er is gekozen voor een ruimere opzet van de wijk met meer ruimte voor groen, waterpartijen en parkeren.  Daarom komen er 49 woningen minder terug in de wijk. Dit aantal woningen is ter compensatie terug gebouwd aan de Focco Ukenalaan, Patrimoniumstraat en de Opwierderweg.

Gezamenlijk project
De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bouwgroep Dijkstra Draisma is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woningen.