Tevredenheidsonderzoek

Het Landelijke Kwaliteitscentrum voor en door Woningcorporaties (KWH) onderzoekt onder huurders van Woongroep Marenland wat u van onze dienstverlening vindt. Het kan daarom zijn dat u als huurder een mail krijgt of gebeld wordt met de vraag of u een aantal vragenlijsten wilt invullen. Niet elke huurder krijgt het verzoek om aan dit onderzoek mee te doen en u bent niet verplicht om mee te doen. Doet u wel mee? De antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders meedoen. Met uw antwoorden weten wij waar u tevreden over bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kunnen wij onze dienstverlening  aanpassen en verbeteren.

Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek? Neem dan contact met ons via woonwinkel@woongroepmarenland.nl of bel naar 0596 - 519 151.