Start voorbereiding eerste fase woningbouw locatie De Eendracht

Met de plaatsing van het bouwbord voor de eerste fase woningbouw op locatie De Eendracht  en de ondertekening van de intentieovereenkomsten door twee bouwbedrijven en twee woningbouwcorporaties is een nieuwe fase ingegaan in de ontwikkeling van het gebied. Het is het startsein voor de voorbereiding van realisatie van de eerste fase woningbouw op De Eendrachtlocatie.

De gemeenteraad van Appingedam stelde 30 september het CHW bestemmingsplan Stad Appingedam vast. Daarmee werd groen licht gegeven voor het ontwikkelkader Woonlandschap De Eendracht en de  planontwikkeling van het gebied.

De nieuwe woonwijk wordt in fases gerealiseerd. Het gebied grenzend aan de bestaande woningen aan de Woldweg wordt als eerste ontwikkeld. In de eerste fase worden circa 54 woningen gebouwd en 10 tiny houses geplaatst. Woonstichting Groninger Huis en woningbouwcorporatie Woongroep  Marenland zijn verantwoordelijk voor de bouw van ieder 12 sociale huurwoningen. De resterende 30 koopwoningen worden projectmatig ontwikkeld door BV Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam en Geveke Bouw BV uit Eelde. De 10 tiny houses worden geplaatst en verhuurd door woonstichting Groninger Huis.

Variatie in woontypes

Vorig jaar is begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van de locatie. Het gronddepot is verplaatst, de asfalt- en betonverharding is verwijderd en er is bodemonderzoek uitgevoerd.

De vier partijen gaan nu in samenwerking met de gemeente  aan de slag. Wethouder Annalies Usmany- Dallinga over deze nieuwe stap:  "Locatie De Eendracht belooft een bijzondere  woonwijk te worden door de  variatie in woontypes waarbij ieder woonveld een eigen karakter krijgt, passend bij de historie van het gebied. Ik ben ook zeer verheugd met de participatie van de twee lokale en regionale bouwbedrijven en de twee woningbouwcorporaties in het project."

Tiny houses

De 10 tiny houses van woonstichting Groninger Huis worden voor het eind van het jaar geplaatst op De Eendrachtlocatie. Een tiny house is een klein maar volwaardig huis om permanent in te wonen geschikt voor één- of tweepersoons huishoudens. Ze zijn gebouwd om eenvoudig te leven met minder spullen om je heen. Directeur Laura Broekhuizen van Groninger Huis: "De populaire  tiny houses zijn een mooie toevoeging aan het woningbestand in Appingedam."

Sociale huurwoningen

Woningbouwcorporatie Woongroep Marenland is samen met  Groninger Huis verantwoordelijk voor de bouw van ieder 12 sociale huurwoningen. Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland over De Eendrachtlocatie: "Ik ben erg blij dat op deze prachtige locatie huurwoningen en koopwoningen worden gebouwd om daarmee een gemixte wijk te creëren met veilige, betaalbare en duurzame huurwoningen."

Projectmatige bouw

De resterende 30 koopwoningen worden projectmatig ontwikkeld door BV Bouwbedrijf Kooi en Geveke Bouw BV. De bedoeling is dat er twee-onder-één-kapwoningen en mogelijk een aantal vrijstaande woningen worden gebouwd. Op dit moment wordt dit uitgewerkt. Directeur Jan Emmo Hut van BV Bouwbedrijf Kooi namens beide bouwbedrijven: "Mooi dat er na bijna 15 jaar weer mensen gaan wonen en werken in dit unieke stukje Appingedam. Een prachtige plek waar straks ongeveer 200 woningen staan in diverse variaties en wat mooi aansluit bij de omgeving en op loopafstand ligt van winkelcentrum Overdiep. Geveke en Kooi zijn als lokale partijen blij hier een aanzet en bijdrage aan te mogen leveren."

Voortgang

De komende periode zal de grond bouwrijp worden gemaakt. Na het verwijderen van puinresten en verontreinigingen zal het terrein worden geëgaliseerd waarna riolering, kabels, leidingen en een bouwweg worden aangelegd. De verwachting is dat in de eerste helft van volgend jaar begonnen kan worden met de bouw van de woningen. Op locatie De Eendracht worden tot het jaar 2030 naar schatting 200 woningen gebouwd. Daarnaast is de gemeente in gesprek met een aantal zorgpartijen die ook een plek krijgen in het gebied.  

Wethouder Annalies Usmany- Dallinga: "Het plaatsen van het bouwbord is de markering van een bijzonder moment. In 2008 werd De Eendrachtlocatie aangekocht. Daarna volgde sloop van de gebouwen, een eerste sanering van de gronden en vervolgens de economische recessie waardoor woningbouw op zich liet wachten. Ik ben dan ook blij met de enorme stap voorwaarts die we nu maken. Het wordt  een mooie gevarieerde wijk  met onder meer vrijstaande- en twee-onder-een kap woningen, schuurwoningen en tiny houses. Een gebied dat uitnodigt om er straks te wonen, te werken en te ontspannen."

Bekijk ook het filmpje via hier.