Schadeprotocol m.b.t. bevingsschade is ondertekend !

Ondertekening schadeprotocol

Vorige week is het schadeprotocol door alle woningcorporaties vanuit het aardbevingsgebied ondertekend met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De commissie heeft een forse achterstand in het afhandelen van aardbevingsschades. Met dit protocol zetten de corporaties in op een snelle afhandeling. De schades die eerder door huurders zijn gemeld, worden geïnspecteerd en daarna wordt er door de TCMG vastgesteld of de schade, aardbeving gerelateerd is. De inspecties worden uitgevoerd door het bureau 10BE, dit is een collectief van 10 expertisebureaus die voor de TCMG werken.

Heeft u in het verleden een aardbevingsschade bij Woongroep Marenland gemeld en deze is nog niet afgerond? Dan wordt u benaderd door een schade expert van 10BE. Deze partij maakt vervolgens een schaderapport op. Als er sprake is van aardbevingsschade, dan wordt u op basis van dit rapport benaderd door een bedrijf om de schade te repareren. 

Wilt u aardbevingsschade aan uw woning melden?

U kunt via onze website uw aardbevingsschade melden. Voor deze aardbevingsschade komt vervolgens een opzichter van Woongroep Marenland bij u langs om het geheel te beoordelen.