Reactie Woongroep Marenland op klachten nieuwbouw Focco Ukenalaan

Sinds vijf weken worden de nieuwe woningen aan de Focco Ukenalaan bewoond. Het grootste deel van de nieuwe bewoners laat blijken erg blij te zijn met hun nieuwe woning.

Een aantal huurders heeft echter klachten over de nieuwe woning. Woongroep Marenland is bekend met de klachten. We vinden dit vervelend en werken samen met andere partijen aan oplossingen.

In dit bericht leest u welke klachten de nieuwe bewoners hebben en daaropvolgend onze reactie. 

  1. De warmtepomp werkt niet naar behoren
  2. Een aantal huurders heeft geen internet- en televisieverbinding door een storing van Ziggo
  3. Er zijn problemen met vocht en schimmel
  4. Een aantal huurders geeft aan dubbele huur te betalen

De warmtepomp werkt niet naar behoren
We vinden het vervelend dat huurders hun woning niet kunnen verwarmen doordat de warmtepomp niet naar behoren werkt en soms afslaat.

Inmiddels is hier een oplossing voor gevonden. Bouwgroep Dijkstra Draisma zorgt er samen met de installateur voor dat de klachten met betrekking tot de warmtepompen worden verholpen.

Een aantal huurders heeft geen internet- en televisieverbinding
De adressen zijn aangesloten op een openbaar net van Ziggo. In dat openbaar net zit een storing. Dit hebben we gemeld en er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Het gaat niet gaat om een probleem van de aansluiting. We verwijzen onze huurders hiervoor naar Ziggo. Woongroep Marenland heeft begrepen dat inmiddels is gestart met de werkzaamheden om de problemen op te lossen.  

Er zijn problemen met vocht en schimmel
We hebben geconstateerd dat er geen vocht- en schimmelproblemen zijn. Ook zijn er geen klachten bij ons binnen gekomen. Tijdens de bouw heeft regenwater enkele houtskeletwanden beschadigd. Dit lijkt op schimmel maar is slechts een weervlek. Tijdens de bouw zijn deze onderdelen vervangen of gereinigd. We hebben dat ook toegelicht aan de bewoners bij de sleuteluitgifte. Als huurders een klacht hebben, kunnen ze dat melden bij Woongroep Marenland. We lossen het dan op.

Een aantal huurders geeft aan dubbele huur te betalen
Onze huurders betalen altijd de huur voor de komende maand. Bijvoorbeeld: in december betalen ze voor de maand januari. Krijgen ze dan half januari de sleutel voor hun nieuwe woning, dan betalen ze de waarborgsom en een halve maand huur van de nieuwe woning. 

 
Zodra de huurder de sleutels van de oude woning inlevert, storten we eventueel dubbel betaalde huur en de waarborgsom van de oude woning terug. Dat is vaak in dezelfde week als wanneer de sleutels zijn ingeleverd.