Reactie problemen 64 pilotwoningen Appingedam

In het weekend van 18 november besteedde RTV Noord aandacht aan de problemen bij de 64 versterkte woningen in Appingedam. Wij kunnen ons voorstellen dat dit item (extra) vragen oproept. Daarom informeren wij de betrokken bewoners persoonlijk per brief n.a.v. deze berichtgeving. RTV Noord bood ruimte voor een korte reactie van ons op deze situatie. We vinden het belangrijk om de volledige reactie te delen. Hieronder leest u deze. Heeft u naar aanleiding van onderstaande reactie nog vragen? Neem dan contact met op met Geerlinde Rutgers via g.rutgers@woongroepmarenland.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We zijn bekend met de klachten over de loslatende steenstrips aan deze woningen in Appingedam. Het gaat hierbij om 64 woningen die in 2019 aardbevingsbestendig zijn gemaakt en gerenoveerd naar ‘nul op de meter’.

De problemen met de steenstrips zijn in 2020 ontstaan. Er is destijds met de betreffende bewoners gecommuniceerd over de situatie en daarbij is gemeld om contact met ons op te nemen wanneer er nieuwe delen los zitten. Omdat we deze situatie serieus nemen, is besloten om een tijdelijk intern team in het leven te roepen dat zich bezighoudt met deze kwestie. Dit team bestaat uit een aantal mensen van Woongroep Marenland en Bouwbedrijf Friso. Dit team werkt samen met verschillende partijen, waaronder een onafhankelijk onderzoeksbureau, aan een oplossing.

In 2021 heeft dit bureau onderzoek verricht naar de verschillende soorten schades (scheurvorming in strips en hechting van de strips). Hieruit bleek dat het noodzakelijk was om uitgebreider onderzoek te doen naar de gevels.

Onderdeel van dit onderzoek is een ‘lijmproef’, waarbij wordt gekeken hoe sterk de gebruikte lijm op dit moment is. Voor deze lijmproef zijn er proefstukken uit de gevels gehaald. Op die manier hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de huidige staat van de gevels en kunnen we aan de slag met een oplossing. De huurders van de betreffende woningen zijn geïnformeerd over deze lijmproef. In het eerste kwartaal van 2023 organiseren we een bewonersbijeenkomst waarin wij de uitkomsten van de proef delen. Wij presenteren dan ook een permanente oplossing voor hun situatie. Op dit moment kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over een mogelijke oplossing. De resultaten van het onderzoek zijn leidend.

Vervelend voor huurders
We begrijpen de frustratie van de huurders en vinden het vervelend voor hen. De woningen waren onderdeel van een pilotproject, die corporaties samen met het CVW enkele jaren geleden hebben uitgevoerd. Binnen dit project is er gekozen voor het versterken en verduurzamen van de woningen. De loslatende strips vormen daarbij geen veiligheidsrisico voor de huurders.

Omgaan met klachten
Zoals blijkt uit bovenstaande toelichting, werken we hard aan een oplossing en nemen we klachten hierover serieus. We roepen huurders ook op om bij nieuwe problemen direct contact met ons op te nemen. We nemen dan direct passende maatregelen om erger te voorkomen.

Klopt het dat de isolatie bij sommige woningen tussen het oude gedeelte en de nieuwe 'schil' los komt/naar buiten komt?
Het klopt dat bij sommige woningen de isolatie los zit.

Bij twee woningen zijn proefstukken uit de gevels gehaald voor onderzoek. Waarom is dit gedaan? Om wat voor onderzoek gaat het?
De proefstukken worden in een laboratorium getest op sterkte met een zogeheten ‘lijmproef’. Op deze manier kan worden beoordeeld wat de huidige sterkte is van de gebruikte lijm.  Aan de hand van deze uitslag kunnen we bepalen wat de beste oplossing is voor deze situatie.

Is Woongroep Marenland bekend met lekkages bij deze woningen?
Wij zijn bekend met deze klachten.  De klachten zijn in sommige gevallen verholpen en in enkele gevallen nog in behandeling. We roepen huurders op, wanneer ze nieuwe klachten hebben, dit bij ons te melden.

Bewoners hebben ook klachten over het slechte, vochtige binnenklimaat. Ze hebben last van hun longen en luchtwegen. Zijn deze klachten bekend? Onderneemt Woongroep Marenland daar actie op?
Wij hebben van enkele bewoners klachten ontvangen over het binnenklimaat van de woning. Deze klachten nemen we serieus. Daarom hebben wij op verzoek van enkele huurders de WTW- (warmteterugwin) installatie gecontroleerd en alle ventilatiekanalen opnieuw gereinigd.  Hieruit bleek dat het systeem voldoet aan de technische normen en eisen. De woningen zijn zogeheten NOM- (Nul-op-de-meter) woningen. De woning wordt anders verwarmd dan voorheen en ook de ventilatie van de woning is anders dan huurders gewend waren. Voor huurders is dit wennen en wij hebben hen hierover geïnformeerd. Mochten er huurders zijn die op dit moment nog klachten hebben over het binnenklimaat, dan vragen we hen om zich bij ons te melden. Wij ondernemen dan actie om de klacht op te lossen.