Nieuwe manier van huurbetaling

Iedere maand betaalt u ons huur via een machtiging, een handmatige incasso of u komt langs in de woonwinkel.

In januari zijn we gestart met een nieuwe manier van huurbetaling. We stuurden huurders die geen machtiging hebben afgegeven voor de maandelijkse huurbetaling een betaalverzoek via mail, sms of brief. Daardoor hoeft u niet meer na te denken over het betalen van de huur.

Mail, sms of brief
Heeft u geen machtiging afgegeven voor de maandelijkse huurbetaling? Dan ontvangt u in principe een mail met een betaalverzoek. Als wij geen e-mailadres van u hebben, ontvangt u een sms. Ontbreekt dat ook, dan ontvangt u een brief. U kunt uw gegevens controleren en aanvullen via ‘Mijn Marenland’ op onze website

Wilt u liever betalen zoals u altijd doet? Dat mag natuurlijk ook. U hoeft dan niks met het betaalverzoek te doen. Om dit soort verzoeken niet meer te ontvangen, mailt u naar incasso@woongroepmarenland.nl.

Fases
We gebruiken deze optie eerst alleen voor het betalen van de huur. Het is de bedoeling dat al onze huurders die een rekening van Woongroep Marenland krijgen, een betaalverzoek op deze manier ontvangen. Dat kan een aanmaning zijn, een verhuurnota of andere soorten facturen.

Vragen?
Heeft u vragen over deze nieuwe manier van betalen? Neem dan contact met ons op via  0596 51 91 41 of 0596 – 51 91 30.