Kr8-corporaties en huurders in gesprek met staatssecretaris Vijlbrief

De woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging in het aardbevingsgebied spraken maandag 16 januari met staatssecretaris Vijlbrief over de voortgang en ervaringen van de versterkingsoperatie. De staatssecretaris bracht een bezoek aan de Kr8-corporaties en het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG). Ook sprak hij met huurders over hun ervaringen met de versterkingsopgave.

Circa dertig procent van de totale versterkingsopgave van Groningen zijn huurwoningen. De Kr8-corporaties willen tempo maken met de versterkingsopgave. Zij benadrukten het belang van het in stand houden van planningen en kaders van de versterkingsoperatie. Ook de stijgende bouwkosten mogen geen belemmering zijn voor de voortgang.

Ervaringen huurders

Verschillende huurders en leden van de HPAG spraken met de staatssecretaris. HPAG vindt het belangrijk dat er oog blijft voor de zorgen van huurders. Ook is het belangrijk dat de overlastvergoeding, die al voor particulieren geldt, zo snel mogelijk beschikbaar is voor huurders. Het ministerie werkt hieraan, in samenwerking met Kr8 en HPAG. In Delfzijl-Noord kreeg de staatssecretaris een rondleiding van bewoners in een van de nieuwe levensloopbestendige woningen. Ook vertelden zij over hun ervaringen met de versterking.

Kr8-corporaties

De Kr8-corporaties is het samenwerkingsverband van woningcorporaties in het aardbevingsgebied: Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Goud Wonen, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en Lefier. Zij werken nauw met elkaar én met HPAG samen, zodat huurders veilig, energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen. Bij de herderveling van de woningen van Woongroep Marenland werd ook stilgestaan. De staatssecretaris kreeg een toelichting van de corporatie en de huurdersvereniging op de noodzaak hiervan en welke stappen gezet worden. Ook werd gesproken over ervaringen van huurders in verschillende versterkingsprojecten.