Jaarlijkse huurverhoging 2023

Huurverhoging 2023

Per 1 juli 2023 verhogen wij de huur van een aantal van onze woningen. Woningen met een huurprijs van € 808,06 of lager krijgen een huurverhoging van 3,1%. Woningen met een huurprijs boven € 808,06 krijgen een huurverhoging van 4,1%.

Aangepast percentage

We passen per 1 juli 2023 verschillende huurverhogingen toe. We maken onderscheid tussen woningen met een netto huur die lager is dan de streefhuur en woningen die een huur hebben die gelijk aan of hoger is dan de streefhuur. Dit betekent het volgende:

  • huren van woningen op het niveau van de streefhuur worden minder verhoogd.
  • huren van woningen met een huurprijs onder de streefhuur worden extra verhoogd.

Het kan zijn dat uw woning een huurverhoging krijgt van minder dan 3,1%. Dat komt omdat de huurprijs beneden de huurtoeslaggrens blijft. De huurtoeslaggrens is € 808,06.

Uitzonderingen

U krijgt geen huurverhoging als u:

  • een woning huurt met energielabel E, F of G.
  • een woning huurt waarvoor we een sloopbesluit hebben genomen.
  • In een wisselwoning woont door de versterking.

Eenmalige huurverlaging
U krijgt geen huurverhogingsbrief van ons als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. Is dat het geval, dan krijgt u hierover bericht van ons. Heeft u hierover geen brief gekregen, maar denkt u wel dat dit voor u geldt? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid

Bezwaar maken vóór 1 juli 2023

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de huur? Dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift naar ons te sturen. Doe dat voor 1 juli 2023. In de huurkrant die u van ons gekregen hebt, leest u hoe u een bezwaar tegen de huurverhoging kunt maken.

Huurcommissie  
Wordt uw bezwaar afgewezen, maar blijft u bij uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Wanneer de Huurcommissie u in het ongelijk stelt dan betaalt u de huurcommissie € 25,00 legeskosten. Als u geen bezwaarschrift heeft gestuurd, maar de nieuwe huurprijs niet betaalt, dan nemen we contact met u op. U kan dan voor 1 oktober 2023 de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Doet u dit niet voor 1 oktober, dan moet u de nieuwe huurprijs betalen.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. In veel gevallen geven we de nieuwe huurprijsgegevens automatisch door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw toeslag niet direct aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt blijft dus nog hetzelfde. Eind 2023 krijgt u de definitieve berekening van de Belastingdienst, waarin de nieuwe huurprijs wordt verwerkt. U hoeft tot die tijd dus niets te doen. [link naar toeslagen ]

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over de huurverhoging? Het handigst is om ons een mail te sturen. Mail naar woonwinkel@woongroepmarenland.nl. U kunt ons ook bellen: 0596 51 91 51.