Huur van sociale huurwoningen niet verhoogd in 2021

Dit jaar gaat de huur van een sociale huurwoning niet omhoog. Huurders van sociale huurwoningen, en dus ook huurders van Woongroep Marenland, krijgen dit jaar geen huurverhoging.

Het kabinet bevriest de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland.

Om door te kunnen gaan met onderhoud en het verduurzamen en bouwen van goede betaalbare woningen, wordt Woongroep Marenland wel gecompenseerd door verlaging van de verhuurdersheffing.