Eerste bewoners keren terug in nieuwe aardgasvrije woningen van Opwierde-Zuid

Negen maanden na de sloop van de eerste woningen in Opwierde-Zuid in Appingedam ontvingen woensdag 16 september de bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. Deze eerste aardbevingsbestendige en aardgasvrije woningen zijn van Woongroep Marenland en particuliere eigenaren, gebouwd door Dijkstra Draisma.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga, NCG-directeur Peter Spijkerman, directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma en directeur-bestuurder Gerke Brouwer van Woongroep Marenland overhandigden symbolisch een sleutel aan de nieuwe bewoners.

Het complexe project startte in januari met de sloop en nieuwbouw van 233 woningen in Opwierde-Zuid. Deze woningen zijn gesloopt, omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn. De bouw wordt in fases gedaan. Nu zijn er 11 woningen opgeleverd. Eind 2020 komen daar ongeveer 30  bij.  Begin 2021 zijn er weer ongeveer 30 woningen gereed. De planning is dat de werkzaamheden eind 2021 worden afgerond.   

In het kader van het versterkingsprogramma worden er nieuwe, duurzame, aardgasvrije en aardbevingsbestendige woningen gebouwd. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd en hebben allemaal een warmtepomp om de woning te verwarmen.

Nieuwe inrichting van de wijk
Opwierde-Zuid wordt helemaal opnieuw ingericht.  Er is gekozen voor een ruimere opzet van de wijk (184 woningen in plaats van 233) met meer ruimte voor groen, waterpartijen en parkeren. Daarom komen er 49 woningen minder terug in de wijk. Dit aantal woningen is ter compensatie terug gebouwd aan de Focco Ukenalaan, Patrimoniumstraat en de Opwierderweg.

Gezamenlijk project
De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht  van Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bouwgroep Dijkstra Draisma is verantwoordelijk voor de sloop van de huidige woningen en het bouwen van de nieuwe woningen.