Een spannende week in Opwierde-Zuid

De bewoners kregen een nieuw huis toegewezen

Eind vorige week ontvingen 164 bewoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam een brief van Woongroep Marenland. Het was een ingewikkelde puzzel om ieders voorkeuren zo veel mogelijk overeind te kunnen houden. Maar het is gelukt: iedereen heeft een woning toegewezen gekregen. Bewoners hebben tot 13 mei de tijd om op dit aanbod te reageren.

Voorkeur
Een maand eerder ontvingen we de lijsten met ieders eerste, tweede of derde voorkeur. Voor de meeste bewoners is het gelukt een woning te vinden die daarbij aansluit. Enkele bewoners hebben uiteindelijk een andere woning aangeboden gekregen. Welke woning dat is geworden, is in overleg met de begeleiders van Dijkstra Draisma en Woongroep Marenland bepaald. Voor 11 mensen is het nog niet duidelijk waar ze gaan wonen, zij hebben laten weten niet naar de nieuwbouwwoningen terug te willen keren. 

Volgorde van toewijzing
Sommige woningen waren zo populair dat we op volgorde moesten toewijzen. We keken dan naar:

  1. het recht op terugkeer op de huidige locatie,
  2. de huidige woonsituatie: diegene die nu op een hoek woont, gaat bij de nieuwe huurwoning voor op degene die nu in een tussenwoning woont,
  3. de langste woonduur.

Vervolg
Nadat de bewoners een woning hebben geaccepteerd worden zij vanaf week 21 uitgenodigd voor een vervolgafspraak. Tijdens dit gesprek wordt uw persoonlijke situatie, de verhuizing, de keuze voor de keuken, wand- en vloertegels en het aanvullend pakket besproken.