Nieuwsberichten

Start bouw in de Pieter Veningastraat en de Gerrit Raapstraat

De eerste paal staat in de grond! Daarmee is de bouw van 92 nieuwe woningen in de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat officieel van start.  De nieuwe woningen, bestaande uit levensloopwoningen en gezinswoningen, worden gasloos, aardbevingvei...

Nijhuis Noord en Woongroep Marenland ondertekenen aannemersovereenkomst

Albert Jan de Ruiter, directeur Nijhuis Noord en Gerke brouwer, directeur-bestuurder Woongroep Marenland ondertekenden op 20 januari 2022 de aannemersovereenkomst voor de bouw van 92 nieuwe woningen in de Gerrit Raapstraat en Pieter Veningastraat in Appingedam. Het ondertekenen van deze overeenkomst betekent de officiële start van de eerste fase van de nieuwbouw in Opwierde 1, die in totaal 367 woningen betreft.

Sleuteloverdracht van laatste huurwoning project in Opwierde Zuid

In de wijk Opwierde Zuid in Appingedam hebben 164 huur- en gezinswoningen  van Woongroep Marenland plaats gemaakt voor 115 nieuwbouwwoningen, deels levensloopbestendig en deels gezinswoningen.. Op enkele locaties buiten deze wijk zijn al eerder de overige 49 nieuwe woningen gerealiseerd.

Groningse woningcorporaties lopen mee in fakkelmanifestatie

Samen met de andere twaalf woningcorporaties in de provincie Groningen loopt Woongroep Marenland mee met de fakkelmanifestatie die door het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) wordt georganiseerd. De manifestatie vindt zaterdag 15 januari om 20.00 uur plaats op de Vismarkt in Groningen.  

Belangrijke stap ontwikkeling woningbouwlocatie De Eendracht in Appingedam: college B en W verkoopt bouwgrond en woningontwerpen zijn klaar

Een nieuwe belangrijke stap is gezet in de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Eendracht in Appingedam. Het college van B en W heeft ingestemd met de verkoop van bouwrijpe kavels aan Bouwbedrijf Kooi, Woonstichting Groninger Huis en woningcorporatie Woongroep Marenland. Daarnaast geeft het college goedkeuring aan de ontwerpen voor de eerste fase woningbouw in het gebied.

Versterking team Vastgoed

We staan bij Woongroep Marenland voor een grote versterkingsopgave. Door de aardbevingsproblematiek slopen, bouwen en versterken we veel van onze huizen. En dat blijven we de komende jaren ook nog doen. We zijn daarom ook blij dat we 2 nieuwe projectleiders mogen verwelkomen bij ons team Vastgoed.  We stellen ze graag aan je voor.

Prestatieafspraken 2022 ondertekend

Begin december ondertekende Woongroep Marenland de prestatieafspraken voor 2022 in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. De prestatieafspraken kwamen tot stand met medewerking van huurdersvereniging De Maren.