Nieuwsberichten

Jaarlijkse huurverhoging 2023

Per 1 juli 2023 verhogen wij de huur van een aantal van onze woningen. Woningen met een huurprijs van € 808,06 of lager krijgen een huurverhoging van 3,1%. Woningen met een huurprijs boven € 808,06 krijgen een huurverhoging van 4,1%.

Eenmalige huurverlaging voor een deel van onze huurders

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. In deze brief leest u meer hierover. En u leest wanneer u het bericht van ons krijgt waarin staat of uw huur omhoog of omlaag gaat.