Start bewonersonderzoek versterkingsprojecten

Vandaag starten we een onderzoek. We doen dat onder huurders die wonen in een versterkte woning. Met de onderzoeksuitkomsten willen we een volledig beeld krijgen van het project en de woonervaring. Er...

Aardbevingsschade? Laat het ons weten!

De aardbeving van woensdagochtend 22 mei in Westerwijtwerd en die van 10 juni in Garrelsweer waren ook in Appingedam en omstreken voelbaar. We worden dan ook veel gebeld door bewoners die schade zien en/of ongerust zijn. Bel ons gerust...

Een spannende week in Opwierde-Zuid

De bewoners kregen een nieuw huis toegewezen Eind vorige week ontvingen 164 bewoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam een brief van Woongroep Marenland. Het was een ingewikkelde puzzel om ieders voorkeuren zo veel mogelijk...

Herstart versterking Het Hogeland

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft 10 april 2019 ingestemd met het 'Plan van aanpak versterking Het Hogeland'. De versterking was voor de zomer 2018 grotendeels stopgezet door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), nadat het Kabinet...

Loppersum versterkt

In de Ommelander Courant van 8 april vindt u de nieuwsbrief Loppersumversterkt.nl. Op deze pagina vertellen de organisaties die werken aan de versterkingsopgave in de gemeente Loppersum hoe het ervoor staat.

Prestatieafspraken met gemeenten getekend

Begin dit jaar ondertekende Woongroep Marenland de prestatieafspraken met de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland en Loppersum. Deze afspraken richten zich met name op 2019 en bieden een doorkijk naar 2023. In de...