Een spannende week in Opwierde-Zuid

De bewoners kregen een nieuw huis toegewezen Eind vorige week ontvingen 164 bewoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam een brief van Woongroep Marenland. Het was een ingewikkelde puzzel om ieders voorkeuren zo veel mogelijk...

Herstart versterking Het Hogeland

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft 10 april 2019 ingestemd met het 'Plan van aanpak versterking Het Hogeland'. De versterking was voor de zomer 2018 grotendeels stopgezet door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), nadat het Kabinet...

Loppersum versterkt

In de Ommelander Courant van 8 april vindt u de nieuwsbrief Loppersumversterkt.nl. Op deze pagina vertellen de organisaties die werken aan de versterkingsopgave in de gemeente Loppersum hoe het ervoor staat.

Prestatieafspraken met gemeenten getekend

Begin dit jaar ondertekende Woongroep Marenland de prestatieafspraken met de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland en Loppersum. Deze afspraken richten zich met name op 2019 en bieden een doorkijk naar 2023. In de...

Handig: zelf inplannen wanneer de Technische Dienst langskomt

U kunt onze Technische dienst inschakelen voor dagelijks onderhoud en bij spoedreparaties. Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat eenvoudig via Mijn Marenland aan ons doorgeven. U kunt hier zelf een afspraak inplannen op een moment dat...