Visitatie

Visitatie is een verantwoordingsinstrument waarin het maatschappelijk presteren van woningcorporaties wordt gemeten. Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedes Code verplicht om 1 keer per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Bij een visitatie wordt door een externe commissie met deskundigen de te visiteren organisatie een spiegel voorgehouden over het functioneren en presteren van de organisatie. In 2019 heeft het onafhankelijke bureau Cognitum de visitatie 2015-2018 uitgevoerd. 

 DE FOCUS OP EEN VIERTAL AANDACHTSVELDEN:

  • Presteren naar opgaven en ambities
  • Presteren volgens belanghouders
  • Presteren naar vermogen
  • Governance

De bevindingen van de commissie zijn verwerkt in een visitatierapport en in augustus gepubliceerd. Dit rapport leest u hier.  Wilt u de samenvatting lezen? Klik dan hier. De reactie van de directeur-bestuurder staat in het rapport, maar kunt u hier ook apart bekijken.

Meer informatie over de inhoud en het doel van visitaties is te lezen op de website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).