Visitatie is een verantwoordingsinstrument waarin het maatschappelijk presteren van woningcorporaties wordt gemeten. Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedes Code verplicht om 1 keer per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Bij een visitatie wordt door een externe commissie met deskundigen de te visiteren organisatie een spiegel voorgehouden over het functioneren en presteren van de organisatie. Woongroep Marenland is in december 2014 gestart met de tweede visitatie, uitgevoerd door Procorp te Zeist in juni 2015.

DE FOCUS OP EEN VIJFTAL AANDACHTSVELDEN:

  • Presteren naar opgave
  • Presteren naar ambitie
  • Presteren volgens belanghouders
  • Presteren naar vermogen
  • Governance

De bevindingen van de commissie zijn verwerkt in een visitatierapport. Dit rapport kunt u hier lezen. leest u liever de samenvatting? Klik dan hier.

Meer informatie over de inhoud en het doel van visitaties is te lezen op de website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.