Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Jaarlijks koopt Woongroep Marenland voor miljoenen euro’s aan goederen, diensten en werken in bij derden. Woongroep Marenland is een maatschappelijke onderneming met volkshuisvestelijke opgaven en heeft daarom als inkopende en aanbestedende partij een bijzondere verantwoordelijkheid. In het licht van deze bijzondere verantwoordelijkheid erkent Woongroep Marenland de noodzaak tot het hebben van een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Belangrijke kernbegrippen binnen de gedefinieerde kaders zijn uniformiteit, transparantie, integriteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit zijn begrippen die bij Woongroep Marenland hoog op de agenda staan.