Governance

Governance is een pakket van regels en afspraken voor de Raad van Commissarissen, de directeur-bestuurder en de medewerkers van Woongroep Marenland. Deze regels en afspraken zorgen voor een eerlijke en open wijze van werken om de belangen van Woongroep Marenland zo goed mogelijk te behartigen.

WONEN IS MEER DAN HET HUREN VAN EEN HUIS

MISSIE

Woongroep Marenland maakt goed en betaalbaar wonen mogelijk. Wij doen dat vooral voor mensen die niet zelfstandig in hun wonen kunnen voorzien: de primaire doelgroep (huishoudens die op basis van hun inkomen afhankelijk zijn van huurtoeslag). Daarnaast richten we ons op de secundaire doelgroep (inkomensgroep tot de EU-grens voor sociale huur).

VISIE

Woongroep Marenland is vanuit haar Christelijke traditie geworteld in de samenleving. Wij willen een maatschappelijke organisatie zijn die samen met haar partners in het Eemsdeltagebied de voorzieningen in en leefbaarheid van de regio op peil wil houden en verbeteren.

SPEERPUNTEN

  • betaalbaarheid
  • leefbaarheid en participatie voor een optimaal woon- en leefklimaat in de regio
  • een vastgoedstrategie die daarvan is afgeleid
  • duurzaamheid
  • samenwerking in de regio om onze doelstellingen te halen
  • terugdringen van bedrijfslasten en optimaliseren van de organisatie om onze ambities waar te maken

We werken nauw samen met de plaatselijke politiek, zorginstellingen (zoals Cosis, Zonnehuisgroep Noord (Fivelland), Noorderzorg, 's Heeren Loo/Opmaat en De Zijlen), maatschappelijke organisaties (zoals Cadanz, Steunstee) en andere corporaties.

Voor het meerjarenbeleid 2019-2022 verwijzen wij u graag naar ons ondernemingsplan 'Samen werken aan wonen'.
De begroting voor 2020 is vastgesteld. Hierin leest u wat we komend jaar gaan doen.

SOCIAAL, BETROKKEN, BETROUWBAAR