Duurzaamheidsbeleid

We krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de klimaatverandering en de toenemende schaarste aan grondstoffen. We zien dat de soortenrijkdom van dieren en planten vermindert. En dichtbij huis hebben we te maken met de aardbevingen door de gaswinning.

Woongroep Marenland wil zich inzetten voor een betaalbare en goede woningvoorraad en een prettige en leefbare woonomgeving. Daarbij houden we rekening met de consequenties voor het milieu, voor zover dat binnen het vermogen van de organisatie ligt. We zoeken waar mogelijk de samenwerking met bewoners en andere partijen.

In ons duurzaamheidsbeleid omschrijven we onze doelen en welke stappen we de komende jaren willen nemen.

Bekijk in de rechterkolom op deze pagina de beknopte versie van ons duurzaamheidsbeleid. Benieuwd naar de hele versie? Die vindt u hier.