Aedescode

In de AedesCode hebben de corporaties die lid zijn van Aedes neergelegd waar zij voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken. Het gaat daarbij om de kwaliteit van wonen en leven die corporaties bieden. Door middel van de AedesCode waarborgen corporaties effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en een zorgvuldige omgang met hun klanten. De leden van Aedes verantwoorden zich hierover actief. De huidige AedesCode is van kracht sinds 1 januari 2007. Op grond van de statuten maakt de AedesCode onderdeel uit van de lidmaatschapseisen van Aedes.

Indien u een klacht heeft over Woongroep Marenland, kunt u die indienen middels het klachtenformulier. Vervolgens stuurt u het naar de klachtencommissie van Aedes:

De Commissie AedesCode
Postbus 93121
2509 AC DEN HAAG
of via de mail naar commissie.aedescode@aedes.nl.