Urgentie aanvragen

Als u zich als woningzoekende inschrijft bij Woongroep Marenland, zult u vrijwel altijd enige tijd moeten wachten op een woning. Alleen als u zich echt in een noodsituatie bevindt, kunt u urgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang boven de andere woningzoekenden.

Urgentie is alleen mogelijk als uw problemen zo ernstig zijn, dat het noodzakelijk is dat u onmiddellijk of binnen vier maanden een huurwoning krijgt toegewezen. Er moet een directe relatie bestaan tussen uw problemen en uw huidige woonsituatie. Verhuizing naar een huurwoning lost deze problemen geheel of bijna geheel op. Heeft u sociale of financiële problemen, dan mag u door de toewijzing op basis van urgentie géén ‘wooncarrière’ maken. Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet van een klein naar een groot huis mag gaan of van een goedkoop naar een duur huis. Lees onze urgentievoorwaarden goed door, wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u een aanvraagformulier voor urgentie invullen. Zorg ervoor dat u alle gevraagde bewijsstukken meestuurt. Wanneer u de gevraagde stukken niet meestuurt, nemen we uw aanvraag niet in behandeling.