Optiemodel

Woongroep Marenland werkt voor het toewijzen van woningen met het optiemodel. Het principe van het optiemodel is dat u als woningzoekende zelf aangeeft voor welke woningen u in aanmerking wenst te komen. U doet dit door opties te nemen op één of meerdere groepen woningen/parkeergelegenheden.

De groepen woningen hebben meestal dezelfde kenmerken. U kunt zich inschrijven en opties nemen waarvoor u in aanmerking wilt komen. U komt dan automatisch op een wachtlijst. Wanneer een woning binnen uw opties beschikbaar komt, wordt de woning door Woongroep Marenland voorlopig toegewezen aan de woningzoekende bovenaan de wachtlijst. De definitieve toewijzing volgt, nadat onder andere een aantal noodzakelijke gegevens worden gecontroleerd.