Aanpassingen Wmo

U wilt natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig in uw woning blijven wonen. Ook als u lichamelijk niet meer alles kunt. Vaak zijn kleine aanpassingen aan uw woning voldoende. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een douchezitje, een wandbeugel of een verhoogde toiletpot. U kunt kleine veranderingen zelf (laten) aanbrengen.

Grotere aanpassingen
Om langer zelfstandig te wonen kunt u gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een woningaanpassing vraagt u aan bij het WMO-loket van uw eigen gemeente. De gemeente beoordeelt of u de aanpassingen nodig heeft. Goedgekeurde aanpassingen worden gedeeltelijk of geheel betaald vanuit de WMO. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Mag ik een sleutelkastje voor de thuiszorgorganisatie naast mijn voordeur?

Ja, dat mag. Het door u geplaatste sleutelkastje mag bij eventuele andere kastjes geplaatst worden. Zijn deze nog niet aanwezig, kunt u bij ons een aanvraag per mail indienen via info@woongroepmarenland.nl

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Een verhoogde toiletpot wordt niet vergoed door de Wmo. Verhoogde toiletten of toiletverhogers en eventueel beugels kunt u kopen bij een bouwmarkt of thuiszorgwinkel. Deze dient u door een erkende partij te laten installeren.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket . Het loket beoordeelt uw aanvraag. Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Heeft u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing.