Zelf aan de slag? Dat mag. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in zijn eigen huis. Daarom mag u uw woning aanpassen aan uw woonwensen. Dit noemen we een ‘zelf aan te brengen verandering’ (ZAV). Voor zelf aan te brengen veranderingen hebben wij wel een aantal spelregels.

Toestemming vragen
U moet bij ons om toestemming vragen wanneer:
- U een grote verandering aanbrengt in de woning
- U een blijvende verandering aanbrengt in de woning
- U een verandering aanbrengt die u niet zonder schade kunt verwijderen
- U een schuurtje, carport of een andere overkapping wil bouwen
Twijfelt u of u toestemming moet vragen? Neem dan even contact met ons op.

U vraagt toestemming via een aanvraagformulier (te krijgen bij onze woonwinkel). Dit kan telefonisch of u kunt hiervoor langskomen.
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen twee weken bericht van ons. U ontvangt een brief waarin staat of wij uw plannen goedkeuren en wat de voorwaarden zijn. Het kan ook zijn dat de opzichter contact met u opneemt om de plannen met u te bespreken, of om een afspraak te maken om de situatie bij u thuis te beoordelen.

Vergunning van de gemeente
Voor sommige veranderingen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een dakkapel, dakraam of aanbouw. Op de site van uw gemeente staat voor welke veranderingen u een vergunning moet aanvragen.

Werkzaamheden uitvoeren en persoonlijk advies
Wanneer u zelf een verandering uitvoert, is het natuurlijk belangrijk dat dit goed gebeurt. Zorgt u ervoor dat u het werk veilig en met zo weinig mogelijk overlast uitvoert. Natuurlijk moet de verandering ook technisch in orde zijn. Alle werkzaamheden aan gas, water en elektra moeten worden aangebracht of worden goedgekeurd door een erkend installateur. U moet hiervoor een keuringsbewijs kunnen overhandigen. U kunt onze opzichter vragen om advies en aanwijzingen.

Werkzaamheden klaar
Wanneer u klaar bent met de werkzaamheden, geeft u dit aan ons door. Het kan zijn dat de opzichter langs komt om de verandering te beoordelen. Hierna nemen wij uw verandering op in uw woningdossier.

De aangebrachte verandering bij verhuizing
Gaat u verhuizen? Dan komen wij bij u langs om uw woning te controleren. We kijken ook naar de zelf aangebrachte veranderingen. Wanneer u toestemming van ons heeft gekregen, heeft u van ons te horen gekregen of u de verandering mag laten zitten bij verhuizing, en welke voorwaarden daar voor gelden. Hieronder leest u hier meer over. Heeft u zonder toestemming veranderingen in uw woning aangebracht? Dan loopt u het risico dat  wij u vragen de woning weer in originele staat terug te brengen. 

Twee soorten veranderingen

Bij de beoordeling van een verandering gebruiken we twee categorieën:

1.       Tijdelijke verandering 
Voor een tijdelijke verandering krijgt u toestemming zolang u in de woning woont. Als u gaat verhuizen moet u de verandering verwijderen of herstellen, tenzij de volgende bewoner dit wil overnemen. Voorbeelden van een tijdelijke verandering zijn een houten vloer of een schotelantenne. De nieuwe bewoner is nooit verplicht de tijdelijke verandering over te nemen.

2.       Blijvende verandering 
Een blijvende verandering blijft zitten als u verhuist. Is de verandering technisch goed aangebracht en in goede staat? Dan krijgt u bij uw verhuizing eventueel een vergoeding. Als wij u toestemming geven, vermelden wij in de bevestigingsbrief of u een vergoeding krijgt. 

U ontvangt een vergoeding als:

- de aanpassing de woning aantoonbaar heeft verbeterd;
- het door uw verandering voorlopig niet nodig is om een (standaard) voorziening te vervangen;
- u een definitieve toestemming voor uw verandering heeft gekregen.

Wij baseren de vergoeding op basis van rekeningen. Daarbij kijken wij alleen naar rekeningen van erkende bedrijven. Vergeet daarom niet uw aankoopbonnen te bewaren. Uw eigen arbeidstijd vergoeden wij niet. Een vergoeding geldt vanaf  € 250,- met een maximum van €5.000,-. 

Van het totaal bedrag krijgt u terug:

U vertrekt binnen:        U krijgt terug:

1 jaar                           100%
2 jaar                           90%
3 jaar                           80%
4 jaar                           70%
5 jaar                           60%
6 jaar                           50%
7 jaar                           40%
8 jaar                           30%
9 jaar                           20%
10 jaar                         10%

Het bedrag verrekenen we bij de eindafrekening die we opmaken als u de huur van uw woning heeft opgezegd.

Uitbreiding inboedelverzekering
Dingen die u zelf aan uw huurwoning aangepast heeft en niet mee kan nemen bij een verhuizing, zijn bij diefstal, brand, storm en overstromingen niet verzekerd door Woongroep Marenland. Dit zijn bijvoorbeeld een parketvloer, een nieuwe badkamer en een verhoogd plafond. Verzekeraars noemen dit het ‘huurdersbelang’. U kunt uw huurdersbelang meeverzekeren bij uw inboedelverzekering.

 

Veel gevraagd over Zelf klussen

mag ik de wastafel in een slaapkamer verwijderen?

Neem hierover contact met ons op, onze opzichter moet dit beoordelen.