Leefbaarheid

Behalve om uw woning, bekommeren wij ons ook om uw woonomgeving. Wij willen dat u zich niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de wijk waar uw huis staat, prettig voelt. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Wat is het spreekuur van de de opzichter/compexbeheerder?

Onze opzichter heeft geen spreekuur. Heeft u vragen voor de opzichter dan kunt u een reparatieverzoek indienen op onze website

Wat doen jullie als er spullen op de galerij of in de algemene ruimte staan die er niet horen? Bijvoorbeeld vuilnis of fietsen.

Als bekend is wie de veroorzaker is, dan spreken wij hem of haar daar op aan. De veroorzaker kan het zelf opruimen, of wij doen dat op zijn/haar kosten.

Wanneer komen ze ons woongebouw schoonmaken?

Dat kunt u zien op het schoonmaakrooster. Dit schoonmaakrooster is op te vragen via info@woongroepmarenland.nl

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Dat is per gemeente verschillend. Kijkt u op de website van uw gemeente hoe het is geregeld.

Ruimen jullie sneeuw bij ons woongebouw?

Wij ruimen geen sneeuw. Wel verstrekken wij zout. Wanneer het zout in uw compex op is, kunt u een verzoek indienen om het zout aan te vullen.

Kan ik een springkussen lenen bij jullie?

Nee, u kunt geen springkussen lenen voor een buurtfeest.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht. Met de invoering van deze wet mogen wij niet meer sponsoren. We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Sinds 1 januari 2022 is er een wijziging op de nieuwe Woningwet van kracht. Daarin staat dat we wel mogen bijdragen aan activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, zoals een wijk- of buurtfeest. 

Kan ik de recreatieruimte in mijn woongebouw huren?

Als u huurder in het woongebouw bent, dan kan dat. Neem hiervoor contact op de beheerder van de recreatieruimte.Wij vragen u de ruimte na gebruik schoon achter te laten. Als u geen contactgegevens van de beheerder heeft, kunt u ons hiervoor bellen.

Ik wil graag de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw idee. Mail ons uw idee via info@woongroepmarenland.nl

Ik wil een sleutelkluisje (laten) ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

Ja, maar altijd na overleg met Woongroep Marenland. U kunt u verz\oek indienen via info@woongroepmarenland.nl

Ik moet de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier, maar ik kan niet bij de meterkast komen. Hoe regel ik dat?

U kunt deze klachten melden via onze website

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Iedere gemeente heeft een instantie die zich bezighoudt met ernstig vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt rechtstreeks met de gemeente bellen, of met ons.

Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat?

Containers krijgt u niet van ons, maar van uw gemeente.Neemt u contact met hen op.

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt om het restafval in de container te doen.

U kunt bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. Mogelijk zijn daar kosten aan verbonden. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

U kunt deze klachten melden via onze website.

Er staan auto's geparkeerd voor de oprit op de openbare weg, wat kan ik doen?

De openbare weg is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Neem contact op met uw gemeente.

De ramen van mijn woning/gebouw zijn niet goed gewassen. Wat kan ik doen?

Betaalt u servicekosten voor het ramenwassen? Is het schoonmaakbedrijf niet geweest of is er niet volgens afspraak schoon gemaakt? Dan kunt u dit melden via onze website. Stuur dan een mail naar info@woongroepmarenland.nl

De galerij - lift - algemene ruimte(s) van ons woongebouw is/zijn niet goed schoon gemaakt. Wat kan ik doen?

U kunt deze klachten melden via onze website.

De deurmat in ons woongebouw is erg vies/kapot, waar meld ik dit?

U kunt een reparatieverzoek indienen via onze website.