Tuinonderhoud

Woonplezier is meer dan het huren van een huis. Een mooie woonomgeving is ook belangrijk.  Voortuinen bepalen voor een groot deel de uitstraling van een straat. Goed onderhouden voortuinen met veel bloemen en groen zijn prachtig om te zien. Dit is plezierig voor bewoners én belangrijk voor woningzoekenden.  Hoe beter de uitstraling van de straat, hoe sneller leegstaande woningen worden verhuurd. Een straat met bewoonde woningen zorgt voor een betere leefbaarheid.

Helpt u ook mee?
Goed voorbeeld doet goed volgen. Als u uw tuin mooi maakt draagt dit enorm bij aan de leefbaarheid van uw directe omgeving. Vaak inspireert het uw buren om ook met de tuin aan gang de gaan, waarop dit andere bewoners uit de straat weer inspireert. Een positieve kettingreactie.

Wanneer u uw tuin niet onderhoudt
Uw tuin hoort bij uw woning. We verwachten dat u de tuin onderhoudt en zorgt voor een verzorgde aanblik. Dit staat ook in uw huurcontract. We kijken regelmatig hoe de tuinen eruit zien. Wanneer wij vinden dat de tuin er onverzorgd uit ziet, spreekt onze opzichter u daar op aan of u krijgt een kaartje in de brievenbus. De opzichter geeft hierbij aan wat anders moet en geeft u daar twee weken de tijd voor. Dan komt hij weer langs om de tuin te bekijken.

Wanneer blijkt dat u uw tuin niet op orde gemaakt heeft, ontvangt u een brief van ons met een tweede en laatste kans om uw tuin aan te pakken. U heeft dan nogmaals twee weken tijd om uw tuin in orde te maken.

Wanneer nogmaals geen gehoor is gegeven aan het verzoek, schakelen wij een tuinbedrijf in om de werkzaamheden in uw tuin uit te voeren. Alle gemaakte kosten hiervoor brengen we bij u in rekening. Dit bevestigen we in een derde brief.

We spreken u aan op het tuinonderhoud in de volgende situaties:

- Verwilderde tuinen
- Schadelijke klimop tegen gevels
- Overwoekerende beplanting
- (dieren) ontlasting
- (hoog) onkruid
- Zwerfvuil, grof vuil of vuilniszakken
- Scheve, kapotte of slecht onderhouden erfafscheidingen en bouwwerken
- Te hoge erfafscheidingen
- Gras wat erg hoog staat
- Opslag van goederen
- Opslag of stalling van aanhangers, (sloop)voertuigen, afval, (auto)onderdelen, (brand)gevaarlijke of milieubelastende zaken.
- Verontreiniging van de oprit of tuin door bijvoorbeeld motorolie

Wanneer u zelf uw tuinderonderhoud niet kunt doen
Als u door omstandigheden zelf uw tuin niet kunt onderhouden, kunt u hulp vragen aan vrienden, familie of buren. Wanneer dit geen mogelijkheid voor u is, kunt u contact opnemen met instanties die tegen een aantrekkelijke prijs uw tuin onderhouden. De kosten hiervan zijn voor uzelf. Voorbeelden van instanties zijn Fivelingo Appingedam (tel. 0596  85 68 56) en ASWA Appingedam (tel. 0596 623 315). U kunt bij uw gemeente vragen naar organisaties in uw buurt die u kunnen helpen.

Ook kunt u op websites zoals tuinhulpen.nl, werkspot en marktplaats mensen vinden die uw tuin tegen betaling willen onderhouden. Als u er niet uitkomt, denkt de opzichter van Woongroep Marenland graag met u mee. Neem hiervoor contact met ons op.  

Uw buren onderhouden de tuin niet
Woongroep Marenland is veel in de wijk, maar we zien uiteraard niet alles. Wanneer u ziet dat een tuin slecht onderhouden wordt, bespreekt u dat met de bewoner van de woning. Als u er samen niet uitkomt, schakelt u de hulp in van Woongroep Marenland. Onze opzichter gaat dan kijken bij de desbetreffende tuin. Als het nodig is, maakt hij afspraken met de bewoner.

Achterpad of brandgang
Woongroep Marenland zorgt voor het tegelwerk van het achterpad. Samen met uw buren bent u verantwoordelijk voor de rest, zoals het verwijderen van onkruid en het weghalen van zwerfafval.
Samen maken jullie hier afspraken over. Organiseer bijvoorbeeld een burendag en pak het achterpad gezamenlijk aan. Omdat dit in de praktijk niet altijd gebeurt, laat Woongroep Marenland het onderhoud van het achterpad soms uitvoeren door een Hoveniersbedrijf. Woongroep Marenland is hier niet toe verplicht, we doen dit ter bevordering van de leefbaarheid. De verantwoordelijkheid blijft voor de bewoners.

Tuin bij verhuizen
Bij verhuizen laat u de tuin netjes achter. Het gras is gemaaid, onkruid verwijderd (óók tussen de tegels), dode planten en bladeren zijn verwijderd, schadelijke klimop is verwijderd van de gevel, een heg, grote planten, klimplanten  en bomen zijn gesnoeid. Er liggen geen spullen of vuilnis(zakken) in de tuin.

Wanneer een erfafscheiding in goede staat is mag u deze laten staan. Een vijver, bouwwerken en extra bestrating zijn, mits technisch goed in orde, ter overname voor de nieuwe huurder. Wanneer de nieuwe huurder dit niet wil overnemen, verwijdert u het. U voorziet de grond dan van schone zwarte aarde.

Tuinaanleg bij Nieuwbouw
Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning? Dan verzorgt Woongroep Marenland de aanleg en betegeling van uw terras, de oprit en het pad naar de voor- en achterdeur. Soms plaats Woongroep Marenland ook schuttingen. U kunt navragen of dit voor uw woning wel of niet geldt. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van de tuin.

Veel gevraagd over Tuinonderhoud

Het grasveld/perkje in de buurt wordt niet meer onderhouden, wie doet het onderhoud?

Algemeen

Dit hangt er vanaf of de gemeente of Woongroep Marenland eigenaar van het garsveldje/perkje is. Wanneer u dit niet weet of dit stukje groen hoort bij Woongroep Marenland, neem dat contact met ons op.

Ik betaal voor groenonderhoud, maar ik ben niet tevreden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Meld de klacht direct bij ons en wacht niet tot u de afrekening servicekosten ontvangt. U kunt ons bellen of mailen. Wij gaan dan kijken en lossen het probleem op.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Er zijn (vrijwilligers)organisaties die u kunnen helpen met het onderhouden van uw tuin. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Zij kunnen u doorverwijzen.

Kan iemand mij helpen om mijn tuin te bestraten?

Algemeen

Vraag uw familie, vriendenkring of buren u te helpen met de bestrating. U kunt ook contact opnemen met de gemeente in uw woonplaats. Zij weten of er een vrijwilligersorganisatie is die u kan helpen.

Mag ik mijn tuin gebruiken voor het opslaan van goederen of het stallen van motoren, caravans of boten?

Algemeen

Nee, uw tuin is niet bedoeld om goederen op te slaan of te stallen.

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Algemeen

Vindt u dat uw buren hun tuin niet goed onderhouden? Spreekt u hier dan eerst zelf uw buren op aan. Doen uw buren hier niets mee? Neem dan contact met ons op.

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Algemeen

Dan spreken wij u daar op aan. Wij stellen samen met u een termijn vast waarbinnen u de tuin in orde moet maken.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

Algemeen

U mag uw tuin naar eigen inzicht inrichten. Wij vinden het belangrijk dat uw tuin een verzorgde indruk maakt. Dus geen hoog opschietend onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting. Het snoeien van bomen is uw verantwoordelijkheid. Bomen mogen niet te hoog worden of overlast of beschadigingen aan de woning veroorzaken. Ook mag de tuin niet vol staan met goederen en vuilniszakken. Uw tuin is niet bedoeld voor de stalling van auto's, caravans of boten. En umag niet parkeren in de voor- of achtertuin.