In uw huurcontract staat of u servicekosten betaalt, en zo ja, waarvoor dit is en hoeveel dit is. Het bedrag wat u maandelijks betaalt aan servicekosten, is een schatting van de verwachte kosten. Aan het eind van het jaar berekenen wij wat de daadwerkelijke kosten zijn. In maart ontvangt u van ons een eindafrekening waarin staat hoeveel geld u van ons terug krijgt, of hoeveel u moet bijbetalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wanneer krijg ik een afrekening van de gezamenlijke energielasten?

De meeste huurders ontvangen de afrekening srevicekosten in april.