Jaarlijkse huuraanpassing

Woongroep Marenland beoordeelt jaarlijks de huurprijzen van woningen, garages, parkeerplaatsen, bergingen en bedrijfsruimten en past deze eventueel aan. Dat doen we volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Ik ben scheefhuurder en mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Algemeen

Heeft u de afgelopen jaren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen gedaald onder de grens ? Dan kunt u een verzoek doen voor huurverlaging. Stuur een brief of mail met een toelichting naar . Stuur mee: Een uittreksel van de gemeente waar in staat wie er op uw adres wonen. Inkomensgegevens van alle bewoners, uitgezonderd inwonende kinderen. De gegevens mogen maximaal 3 maanden oud zijn. Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op zijn laatst 2 maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de inkomensregels ook voor u.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.