Bewonerscommissie

Woongroep Marenland hoort graag wat u vindt en betrekken u graag bij onze plannen. Dat doen we op verschillende manieren, namelijk via Huurdersvereniging de Maren, bewonerscommissie en via ons klantenpanel.

Huurdersvereniging De Maren
We vinden het belangrijk om onze huurders te betrekken bij ons beleid. Daarom hebben wij afspraken gemaakt met huurdersvereniging De Maren. Deze vereniging vertegenwoordigt onze huurders. De verslagen van het overleg tussen ons en De Maren vindt u op onze website. 

U kunt lid worden van De Maren als u van ons huurt. Voor informatie kunt u contact opnemen met huurdersvereniging De Maren. Bekijk hun website hier.

Bewonerscommissie
We voeren ook overleg met bewonerscommissies. Bewonerscommissies hebben het mandaat van alle bewoners van een straat of appartementengebouw om hun belangen te behartigen. Een bewonerscommissie is een groep bewoners waarmee we overleggen over bijvoorbeeld het wonen in een appartementengebouw. 

Wij ondersteunen deze commissies en panels met advies en facilitaire zaken om de kwaliteit van het overleg te vergroten. 

Hoe start ik een bewonerscommissie ?
Wilt u een bewonerscommissie starten? Neemt u dan contact met ons op. Wij ondersteunen dit van harte en helpen u hier graag bij.


 

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Algemeen

Dit gaat in overleg, maar minimaal 1x per jaar.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Algemeen

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Algemeen

Er zijn een aantal voorwaarden: Het woongebouw bestaat uit minimaal 10 woningen. De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons. Alle medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie hen gaat vertegenwoordigen.

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de direct omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.