Compliment of klacht melden

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Dat horen we graag! U kunt een compliment doorgeven via de website. Ga hiervoor naar de homepagina en klik op het rode blokje 'compliment'. 

Bent u niet tevreden over onze de dienstverlening? Dan gaan wij graag met u in gesprek. We kijken dan samen met u of we uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. 

Klacht indienen
U kunt hier uw klacht indienen. Wij zorgen ervoor dat de klacht bij de juiste persoon terechtkomt. Na ontvangst van uw klacht hoort u binnen twee weken van ons. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Huurcommissie
Heeft u bij ons een klacht ingediend over de huurprijs of de servicekosten en komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de huurcommissie. Dit is een onafhankelijk instituut voor geschillen tussen huurder en verhuurder, over onderhoud, huurprijs en servicekosten. 

U kunt bij de Huurcommissie terecht met klachten over: 

-           de hoogte van de huur of de huuraanpassing|
-           de huurtoeslag
-           de servicekosten 
-           de staat van onderhoud van de woning


Op de website www.huurcommissie.nl van de Huurcommissie kunt u zelf controleren:

-           of uw huurprijs redelijk is met de huurprijscheck;
-           wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud met de onderhoudscheck;
-           hoe het zit met de servicekosten met de servicekostencheck.

Veel gevraagd over Compliment of klacht melden

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

Als u niet tevreden bent, kunt u hier een klacht indienen.

Ik heb een klacht over de woonruimteverdeling. Wat kan ik doen?

Bespreek de klacht eerst met ons. Bent u niet tevreden met onze oplossing?;

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Heeft u een klacht over uw woning of over onze dienstverlening en komen we er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op de Regionale Klachtencommissie: Noord-Groningen: Regionale Klachtencommissie Noord-Groningen Postbus 103 9781 AC Bedum