Compliment of klacht melden

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Dat horen we graag! U kunt een compliment doorgeven via de website. Ga hiervoor naar de homepagina en klik op het rode blokje 'compliment'. 

Bent u niet tevreden over onze de dienstverlening? Dan gaan wij graag met u in gesprek. We kijken dan samen met u of we uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. 

Klacht indienen
U kunt hier uw klacht indienen. Wij zorgen ervoor dat de klacht bij de juiste persoon terechtkomt. Na ontvangst van uw klacht hoort u binnen twee weken van ons. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Huurcommissie
Heeft u bij ons een klacht ingediend over de huurprijs of de servicekosten en komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de huurcommissie. Dit is een onafhankelijk instituut voor geschillen tussen huurder en verhuurder, over onderhoud, huurprijs en servicekosten. 

U kunt bij de Huurcommissie terecht met klachten over: 

-           de hoogte van de huur of de huuraanpassing|
-           de huurtoeslag
-           de servicekosten 
-           de staat van onderhoud van de woning


Op de website www.huurcommissie.nl van de Huurcommissie kunt u zelf controleren:

-           of uw huurprijs redelijk is met de huurprijscheck;
-           wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud met de onderhoudscheck;
-           hoe het zit met de servicekosten met de servicekostencheck.

Veel gevraagd over Compliment of klacht melden

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u een klacht over uw woning of over onze dienstverlening en komen we er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op de Regionale Klachtencommissie: Noord-Groningen: Regionale Klachtencommissie Noord-Groningen Postbus 103 9781 AC Bedum

Ik heb een klacht over de woonruimteverdeling. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bespreek de klacht eerst met ons. Bent u niet tevreden met onze oplossing?;

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

Algemeen

Als u niet tevreden bent, kunt u hier een klacht indienen.