Vergoedingen voor huurders bij versterking

Huurders van corporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt bovenop ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijkgetrokken.

Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben in sommige gevallen recht op vergoedingen voor:

  • Gebruik van nutsvoorziening en internet
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder
    U kunt deze vergoeding aanvragen bij NCG. Kijk op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV voor meer informatie.
  • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting
  • Verhuiskosten

De woonconsulent bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.

Vragen?
U kunt met vragen terecht bij uw woonconsulent. 

Met ingang van 16 mei 2022 kunnen huurders als hun huis wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingsproblematiek een vergoeding aanvragen voor zogenaamde zelf aangebrachte voorzieningen. Dat viel op 12 mei 2022 te lezen in een bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de staatscourant.

De vergoeding maakt deel uit van de afspraken die woningcorporaties en het rijk op 1 oktober 2020 maakten over het gelijktrekken van vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren.