Vergoedingen voor huurders bij versterking

Huurders van corporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt bovenop ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijkgetrokken.

Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben in sommige gevallen recht op vergoedingen voor:

  • Gebruik van nutsvoorziening en internet
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder
  • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting
  • Verhuiskosten

De woonconsulent bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.

Vragen?
U kunt met vragen terecht bij uw woonconsulent.