Huurders van corporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt bovenop ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijkgetrokken.

Huurders die nĂ¡ 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben recht op vergoedingen voor:

  • Gebruik van nutsvoorziening en internet
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder
  • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting
  • Verhuiskosten

De woonconsulent bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.

Vragen?
Huurders kunnen met vragen terecht bij de woonconsulent die hen begeleidt.