Veel gestelde vragen en antwoorden over de eenmalige vergoeding van €750

Wie krijgt € 750?
De tegemoetkoming is voor huurders die wonen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en daarnaast in de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt. De vergoeding is gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat huurders die op 1 juli 2021 in de woning wonen, de vergoeding eenmalig krijgen uitgekeerd. De tegemoetkoming geldt voor alle huurwoningen in de genoemde postcodegebieden: dus woningen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten en woningen die daar niet in zitten. Huurders die tijdelijk in een wisselwoning zitten met een doorlopend huurcontract bij de woningcorporatie, krijgen de tegemoetkoming ook. Huurder die onder bewind staan, kunnen het beste contact opnemen met hun bewindvoerder of budgethouder wat dit voor hen betekent. Ook huurders die huren bij tussenverhuurders van de woningcorporaties hebben recht op deze vergoeding. Deze huurders ontvangen in het najaar bericht hierover. De woningcorporaties moeten nog afspraken maken met deze tussenverhuurders. Denkt u na het lezen van bovenstaande informatie dat u in de week van 6 september de brief had moeten ontvangen, maar heeft u niks ontvangen? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.

Waarom krijg ik € 750?
Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen deze vrij besteedbare vergoeding voor het onderhoud en verbeteren van hun woning, omdat ze door de aardbevingen mogelijk langere tijd geen onderhoud aan de binnenkant van de woning hebben gedaan. Dit gaat om het onderhoud waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit toegezegd aan de woningcorporaties. De toezegging is onderdeel van de extra afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied op 6 november 2020 hebben gemaakt.

Wanneer weet ik of ik dit bedrag ook krijg?
De huurders die die bedrag krijgen, krijgen in de week van 6 september van hun woningcorporatie een brief. Het bedrag wordt voor 1 oktober uitbetaald als uw gegevens bij de corporatie bekend zijn óf wanneer u eventuele wijzigingen voor 21 september bij uw corporatie meldt. In de brief staat precies hoe u dat kan doen. Huurders die huren bij tussenpersonen krijgen hierover in het najaar bericht. De gegevens van deze huurders zijn niet bekend bij de woningcorporaties. Daarom moeten de woningcorporaties nog afspraken maken met de tussenverhuurders hoe deze groep huurders het bedrag krijgt.

Heb ik nog wel recht op andere vergoedingen vanwege de versterking als ik deze gift krijg? 
Ja, deze eenmalige vergoeding staat los van andere vergoedingen die u krijgt. Kijk voor meer informatie over deze andere vergoedingen op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Mag ik zelf bepalen waar ik de €750 aan uitgeef?
De vergoeding is bedoeld voor het onderhoud en verbeteren van uw woning, omdat u door de aardbevingen mogelijk langere tijd geen onderhoud aan de binnenkant van de woning heeft gedaan. Maar de vergoeding is een vrij besteedbaar bedrag, dus u mag zelf bepalen waaraan u het geld uitgeeft. 

Ik verblijf tijdelijk in een wisselwoning, heb ik nu wel recht op de vergoeding?
Als u in een wisselwoning van de corporatie of bijvoorbeeld Jan Snel of de NAM verblijft en u hoofdhuurder bent van een adres in één van de genoemde postcodegebieden en een doorlopend huurcontract heeft bij de woningcorporatie, heeft u recht op de vergoeding.

Ik ben voor 1 juli 2021 verhuisd naar een nieuwe woning (buiten het gebied onder ‘Wie krijgt € 750?’), krijg ik de vergoeding dan wel?
In dat geval ontvangt u geen vergoeding. U krijgt de vergoeding alleen als u op 1 juli een huurcontract had voor een woning in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt. 

Heeft de tegemoetkoming gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Nee, dit heeft geen gevolgen, omdat de vergoeding niet meetelt voor de inkomstenbelasting. Het kan zijn dat u voor vermogensbelasting (box 3) boven een grensbedrag uitkomt.

Ik heb een huurachterstand, wordt dit verrekend?
De vergoeding gaat via een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt niet ingezet om huurachterstanden gelijk te maken.

Wat als u onder budgetbeheer of bewindvoering staat?
Wij mogen het bedrag van € 750,- alleen uitbetalen aan uw budgetbeheerder of bewindvoerder. Heeft u uw eigen bankrekeningnummer ingevuld op het formulier en naar ons teruggestuurd? Ook dan moeten wij het bedrag naar het rekeningnummer van uw budgetbeheerder of bewindvoerder overmaken. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij budgetbeheer of bewindvoering.

Deze Vraag & Antwoord kan worden aangevuld. Houd daarom de pagina in de gaten. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.